82. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA - 15.07.2019 08:37 - Zaključeno


Mnogi nasadi poznejših sort krompirja so še lepo zeleni in intenzivno rastejo, zato jih je še potrebno varovati pred krompirjevo plesnijo, saj so sedanje vremenske razmere spet bolj ugodne za razvoj bolezni. Priporočamo predvsem rabo fungicidov z delnim sistemičnim delovanjem kot so Banjo forte, Carial flex, Orvego, Nautile, Profilux, Moximate, Tanos, Reboot, Pergado MZ, Gett, Revus, Proxanil 450, Rival duo in podobni ali tudi sredstva, ki se manj izpirajo kot so Ranman, Enervin, Electis 75 WG. Če je v nasadu že prisotna krompirjeva plesen uporabite katero od sredstev kot so Ranman, Infinito, Banjo forte in podobni, ki bolje preprečuje okužbe gomoljev. Sredstva z mankozebom sočasno zatirajo tudi črno listno pegavost. Za zadovoljiv učinek proti črni listni pegavosti mora biti a.s. mankozeb uporabljena v odmerku vsaj 1500 g/ha, zato je potrebno dodati katerega od pripravkov, ki vsebujejo le mankozeb (Dithane, Mankoz, Manfil, Pinozeb, ipd.), da se doseže želena skupna količina aktivne snovi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 15.07.2019 08:37
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS