65. OBVESTILO O DRUGEM ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA - 15.07.2019 08:33 - Zaključeno


V vinogradih za pridelavo grozdja, ter na brajdah in ohišnicah, ki se nahajajo v razmejenem območju zlate trsne rumenice (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi) bo med 19. in 28. julijem primeren čas za drugo zatiranje ameriškega škržatka. Drugo zatiranje je potrebno opraviti povsod kjer za prvo zatiranje ameriškega škržatka ni bil uporabljen pripravek Mospilan ali Sivanto prime. V kolikor ste prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku opravili s katerim od omenjenih pripravkov, drugo škropljenje ni obvezno.

 

Za drugo tretiranje je mogoče uporabiti pripravek Sivanto prime (deluje samo na ameriškega škržatka) ali kontaktna insekticida Reldan 22 EC ali Pyrinex M 22 (uporaba dovoljena le enkrat letno - v kolikor še ni bil uporabljen), ki delujeta hkrati na ameriškega škržatka in grozdne sukače, katerih termin zatiranja s kontaktnimi insekticidi sovpada z drugim zatiranjem ameriškega škržatka.

 

Vinogradnike hkrati obveščamo, da je sedaj zadnji čas, da se izobesijo rumene lepljive plošče z namenom ugotavljanja prisotnosti odraslih osebkov ameriškega škržatka v vinogradih. Drugo škropljenje prav tako opravite v primeru, če boste na rumene lepljive plošče ulovili 4 in več odraslih osebkov ameriškega škržatka na teden. Zato še posebej pozorno spremljajte ulove odraslih osebkov na rumenih lepljivih ploščah in ob preseganju praga škodljivosti opravite drugo škropljenje.

 

V ekološki pridelavi je potrebno opraviti dve tretiranji, razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru tretiranja ni potrebno ponoviti. V nasprotnem primeru uporabimo enega izmed pripravkov na podlagi piretrina kot sta Flora verde ali Biotip floral.

 

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah povsod po Sloveniji sta obvezni najmanj dve tretiranji ameriškega škržatka, obenem pa morajo imetniki spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami. Če se po drugem tretiranju na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je treba opraviti še tretje tretiranje.

 

V vinogradih izven razmejenih območij zatiranja ameriškega škržatka ni obvezno. Priporočljivo je opraviti vsaj 1 škropljenje, če je ameriški škržatek v njih navzoč oziroma je populacija velika. Zato je priporočljivo spremljanje ulova z rumenimi lepljivimi ploščami.

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Pred škropljenjem je potrebno pokositi cvetočo podrast, škropljenje pa opraviti v nočnem ali večernem času oz. takrat, ko so čebele v panjih.


Datum objave obvestila: 15.07.2019 08:33
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS