63. OBVESTILO O VARSTVU OREHOV - 15.07.2019 08:31 - Zaključeno


Pridelovalce orehov obveščamo, da je sedaj primeren čas za začetek spremljanja naleta orehove muhe. Za spremljanje ulova orehove muhe priporočamo postavitev rumenih lepljivih plošč s privabilom. Priporoča se postavitev na dveh mestih v nasadu, pri čemer naj bo ena vaba na višini 2 m, druga na višini 6 m, med seboj naj bosta oddaljeni vsaj 10 m. Priporočeni termin za zatiranje muhe je 5 dni po prvem ulovu na rumeno lepljivo ploščo. Uporabite lahko pripravke kot so Calypso SC 480, Imidan 50WG ali Laser 240 SC ter Laser plus, slednjega je priporočljivo uporabiti v kombinaciji s prehransko vabo Nutrel. Za škropljenje zastrupljene vabe je predvidena zelo majhna količina vode z uporabo šob, ki oblikujejo velike kaplje. V ekološki pridelavi je dovoljena le uporaba pripravkov Laser 240 SC ter Laser plus, prav tako v kombinaciji s prehransko vabo Nutrel. V primeru, da se na rumeno lepljivo ploščo še lovijo muhe je potrebno v presledku enega do dveh tednov škropljenje ponoviti. Škropljenje je potrebno ponoviti tudi v primeru obilnejših padavin, ki izperejo zastrupljeno vabo.

Za varstvo posameznih dreves, predvsem na vrtovih, je možna postavitev insekticidnih pasti Decis trap orehova muha, ki učinkovito privabijo muhe in jim preprečijo povzročanje škode. Uporaba omenjenih vab je smiselna le za posamena drevesa ali zelo majhne nasade (do 10 dreves).

Učinkovito je lahko tudi prekrivanje površine pod drevesi s ponjavo ali kopreno. Prekrivka mora biti trdno nameščena in ob robovih tesno pritisnjena ob tla, pustiti jo je potrebno vse do konca septembra. S tem ukrepom preprečimo muham, ki se izlegajo pod drevesom, da izletijo na drevo. Večji del škode lahko s tem preprečimo, kljub temu pa jo nekaj povzročijo muhe, ki priletijo iz okolice.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!


Datum objave obvestila: 15.07.2019 08:31
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS