93. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 05.07.2019 16:08 - Zaključeno


Oljčna muha

 

Po 20. juniju smo pričeli s spremljanjem pojava oljčne muhe s pomočjo feromonskih vab. Na območju Slovenske Istre oljčno muho spremljamo na 15. lokacijah, na območju Goriških Brd na štirih, na območju Vipavske doline v sedmih oljčnikih in na Goriškem Krasu na eni lokaciji.

 

Do sedaj se je oljčna muha maloštevilno pojavila le na treh lokacijah. Vremenske razmere za razvoj oljčne muhe trenutno niso ugodne. Ukrepanje proti škodljivki ni potrebno.

Natančne podatki o ulovu muhe v omenjenih oljčnikih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si

 

Oljkarjem priporočamo, da tudi sami v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče za spremljanje pojava najpomembnejše škodljivke oljk. Vabe postavimo na južni oziroma zavetrni del krošnje oljke v višini glave. Na 1 ha namestimo eno do tri vabe. Veliko bolj selektivne so feromonske vabe, saj se na njih v glavnem lovijo le oljčne muhe, medtem ko se na rumenih lepljivih ploščah lovijo tudi druge žuželke, med katerimi je veliko koristnih. Nameščanje velikega števila rumenih plošč je tako lahko bolj škodljivo kot koristno.

 

 

Pripravil: Matjaž Jančar


Datum objave obvestila: 05.07.2019 16:08
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: JANČAR Matjaž
Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60
Seznam registriranih FFS