73. OBVESTILO O VARSTVU PAPRIKE - 02.07.2019 11:51 - Zaključeno


V zavarovanih prostorih se na papriki pojavljajo listne uši, predvsem siva breskova uš, ki je prenašalka rastlinskih virusov. Preden posežemo po kemičnih pripravkih preverimo ali so v posevku prisotne koristne žuželke, ki uničujejo listne uši in s tem skrbijo za ravnovesje. Proti ušem so učinkovite ličinke navadne tenčičarice, polonic, trepetavk, plenilskih hržic ter najezdniki. Kadar naravni sovražniki niso dovolj učinkoviti lahko proti listnim ušem uporabite pripravke: Calypso SC 480, Chess 50 WG, Karate Zeon 5 CS, Mospilan 20 SG. V zavarovanih prostorih je dovoljena uporaba sredstev Closer, Confidor 70 WG, Kohinor SL 200, Pirimor 50 WG, Sivanto prime, v ekološki pridelavi pa Biotip floral in Neemazal – T/S.

 

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!


Datum objave obvestila: 02.07.2019 11:51
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS