68. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA - 24.06.2019 08:48 - Zaključeno


Nasade krompirja je potrebno še naprej varovati pred krompirjevo plesnijo in obnavljati škropilno oblogo, zlasti v nasadih, kjer se je bolezen že pojavila. Priporočamo rabo fungicidov z delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so Acrobat MZ WG, Antracol combi WP 62,8 (ni več v prodaji; dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Banjo forte, Carial flex, Copforce Extra, Curzate C Extra, Curzate M 72,5 WG, Curzate partner, Cymbal, Electis 75 WG, Equation pro, Forum MZ WG, Gett, Infinito, Melody duo WG 66,8, Moximate, Nautile, Orvego, Pergado MZ, Profilux, Proxanil 450 SC, Ranman top  Reboot, Revus, Rival duo, Tanos 50 WG in drugih. Ker se je krompirjeva plesen pojavila že v mnogih nasadih po vsej Sloveniji, v nadaljevanju sezone odsvetujemo rabo fungicida Ridomil Gold MZ Peptite ali Galben, saj obstaja veliko tveganje za pojav odpornih populacij povzročitelja na pripravke na podlagi aktivnih snovi iz skupine fenilamidov.

Spremljajte tudi pojave črne listne pegavosti.

Bolezen sočasno zatirajo sredstva, ki jih uporabljamo proti krompirjevi plesni, ki vsebujejo aktivno snov mankozeb ali propineb. Od prej navedenih so to Acrobat, Forum, Gett in Pergado. Za zadovoljiv učinek proti črni listni pegavosti je potrebno uporabiti a.s. mankozeb ali propineb v odmerku vsaj 1500 g/ha, zato je potrebno dodati katerega od pripravkov, ki vsebujejo le mankozeb ali propineb (Antracol, Dithane, Mankoz, Manfil, Pinozeb), da se doseže želena skupna količina aktivne snovi. Samo črno listno pegavost lahko zatirate tudi s sredstvi na osnovi azoksistrobina ali difenokonazola kot so Chamane, Ortiva, Mirador 250 SC, Tazer, Zaftra azt 250, Difcor 250 EC, Score 250 EC, Mavita 250 EC. Ti pripravki ne zatirajo krompirjeve plesni.


Datum objave obvestila: 24.06.2019 08:48
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Neja Marolt
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS