84. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 20.06.2019 15:05 - Zaključeno


Oljčni molj

 

Oljkarje obveščamo, da je trenutno ulov plodove generacije oljčnega molja na feromonskih vabah maloštevilen.

V kolikor se molj pojavlja, samice plodove generacije odlagajo jajčeca na plodiče oljk v območju peclja. Izlegla ličinka se zavrta v še neolesenelo koščico ploda. Poškodovani plodovi pričnejo odpadati z drevesa v prvi polovici septembra. Vrh odpadanja plodov je navadno dosežen sredi septembra, ko oljčni molj pri peclju zapušča koščice oljk. Največ škode oljčni molj naredi na naši najpomembnejši in najštevilčnejše zastopani sorti 'Istrski belici'.

 

Glede na trenutno stanje ukrepanja proti škodljivcu ne priporočamo.

Oljkarji, katerim oljčni molj redno povzroča večji izpad pridelka, lahko proti plodovi (karpofagni) generaciji oljčnega molja v sklopu integrirane pridelave uporabijo pripravek na osnovi spinetorama DELEGATE 250 WG v odmerku 0,075 kg/ha. Karenca sredstva je 21 dni. Pripravek je nevaren za čebele!

 

Opozarjamo, da uporaba pripravka na osnovi dimetoata PERFEKTHION zoper oljčnega molja ni dovoljena!

 

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Pripravil: Matjaž Jančar


Datum objave obvestila: 20.06.2019 15:05
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: JANČAR Matjaž
Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60
Seznam registriranih FFS