47. VARSTVO JABLAN - 19.06.2019 13:01 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan

Na območju Celjske in Koroške regije jablane v povprečju na opazovane lokacije zaključujejo fazo sekundarnega odpadanja plodičev BBCH 73 in prehajajo v fenološko fazo BBCH 74. Hruške so v fenološki fazi BBCH 74.

Škrlup in pepelasta plesen

Sadjarji, ki ste do sedaj uspešno obvladali okužbe s škrlupom, nadaljujte s škropljenji v razmikih na 10 do 14 dni, saj od konca prve dekade junija in več pogojev za primerne okužbe s škrlupom. V primeru, ko pade več kot 25 mm dežja predvidevamo, da je fungicidna obloga sprana in je potrebno škropljenje pred naslednjimi padavinami ponoviti. V nasadih, kjer so na listih in plodovih pege je v času padavin nevarnost za sekundarne okužbe velika. Zato v primeru napovedi dolgotrajnih in obilnih padavin opravite škropljenje pred dežjem.

Škropljenje proti škrlupu opravite z enim od pripravkov na osnovi aktivne snovi kaptan: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha). Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.

Pri sortah, ki so občutljive na pepelasto plesen je dodajanje pripravkov na osnovi močljivega žvepla še vedno smiselno. Uporabite pripravke kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 3 kg/ha., vendar pazite na visoke temperature. Pri temperaturah nad 25 °C lahko ti pripravki povzročajo fitotoksičnost. Zato v vročih dneh škropite izključno pozno zvečer ali zgodaj zjutraj. V primeru ekstremnih temperatur zraka pa se dodajanju pripravkov na osnovi močljivega žvepla izognite.

V nasadih, kjer imate še vedno težave z obvladovanjem pepelaste plesni pa namesto pripravkov na osnovi močljivega žvepla uporabite pripravke kot so: Stroby WG (0,2 kg/ha), Zato 50 WG (0,15 kg/ha), Flint (0,15 kg/ha) ali Sercadis (0,25 L/ha), Sercadis plus (0,72 L/ha)in kontaktnega fungicida ali že kombiniran pripravek Tercel (2,5 kg/ha).

Proti pepelasti plesni lahko uporabite tudi pripravek Luna experience (0,75 L/ha) Topas 100 EC ali Topaze v odmerku 0,5 L/ha.

Uporaba pripravkov na osnovi strobilurinov (Stroby WG, Zato 50 WG, Flint) oz. Luna experience je priporočljiva tudi v nasadih, kjer imate težave alternarijsko pegavostjo.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

Jabolčni zavijač

Na vseh opazovani lokacijah, kjer ni postavljena metoda zbeganja so ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača kontinuirani in v zadnjih dveh dekadah junija tudi najštevilčnejši. V neškropljenih-travniških nasadih ali nasadih, kjer še niso opravili prvega škropljenja proti jabolčnem zavijaču ulovi tudi močno presegajo prag škodljivosti (nad 20 metuljčkov na vabo/teden). Zato v kolikor še niste, je zdaj zadnji čas, da opravite škropljenje z insekticidi MAC skupine kot sta Runner 240 SC (0,45 L/ha) ali Mimic (1 L/ha) ali uporabite neonikotinoidne insekticide kot so Mospilan 20 SG (0,4 kg/ha) ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha). Uporabite lahko tudi pripravek na osnovi aktivne snovi spinosad Laser plus (0,3 L/ha), ki ima dovoljenja za uporabo tudi v ekološki pridelavi. V primeru, da se vam je začela pojavljati mokasta jablanova uš ali opazite močnejši pojav zelene uši, dajte pri zatiranju jabolčnega zavijača prednost neonikotinoidnim insekticidom. Vsi našteti pripravki delujejo tudi proti breskovemu zavijaču, ki se v nasadih jablan redno pojavlja.

V nasadih, kjer je jabolčni zavijač v preteklih letih povzročil veliko škode je priporočljivo za slabitev populacije redno dodajanje polovičnega odmerka granuloznega virusa Madex max ali Carpovirusine. Ekološki sadjarji ga ve tem času uporabite v polnem odmerku.

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA! PRED UPORABO SREDSTEV PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE TUDI OSTALA OPOZORILA GLEDE VARSTVA OKOLJA.

Redno spremljate populacijo listnih in krvave uš ter rdeče sadne pršice. Ob preseganju praga škodljivost (rdeča sadna pršica: pet gibljivih stadijev na list) uporabite enega od registriranih pripravkov za njihovo zatiranje.

Pragovi škodljivosti na 100 pregledanih poganjkov

Zelena jablanova uš

8 do 10 kolonij

Mokasta jablanova uš

1 do 2 koloniji

Jablanova uš šiškarica

5 do 8 kolonij

Krvava uš

12 kolonij oz. 5 - 8 % napadenih vej

Hrušev ožig

Nadaljujte z rednim pregledovanjem nasadov jablan in hrušk na prisotnost bakterije Erwinia amylovora, povzročiteljice hruševega ožiga. Pregledujte tudi travniške sadovnjake. Preglede opravljajte v času, ko je listje suho. Simptome opazite predvsem na poganjkih, ki venejo in se sušijo (pastirska palica), spremlja jih lahko tudi bakterijski izcedek, ki je na začetku mlečno rumene barve, nato postane oranžen. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).


Datum objave obvestila: 19.06.2019 13:01
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS