56. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 10.06.2019 12:00 - Zaključeno


Na večini vinogradniških leg glavnina sort vinske trte že cveti, ali pa je v fazi tik pred cvetenjem. V tem obdobju je trta najbolj občutljiva za okužbe s peronosporo, zato je potrebno v vinogradih nadaljevati z ustreznim preventivnim varstvom in uporabo pripravkov s kombiniranim dotikalnim in sistemičnim oz. polsistemičnim delovanjem. V tem obdobju so primerni predvsem pripravki na podlagi aktivne snovi fosetil aluminij in fungicidi iz skupine fenilamidov (a.s metalaksil in benalaksil) kot so Alleato Duo, Mikal Flash, Mikal Premium F, Momentum F, Momentum Trio, Magma Triple WG, Galben M, Folpan Gold ali Ridomil Gold MZ Peptite. Sicer lahko uporabite tudi pripravke na osnovi a.s. dimetomorf kot so Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Forum Star, Sfinga Extra WDG ali Orvego ter a.s. cimoksanil kot so: Antracol Combi WP 62,8 (ni več v prodaji; dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Curzate M 72,5 WG, Moximate 725 WG/ WP/ plus, Nautile DG, Profilux, Reboot ali Twingo.

Za varstvo pred oidijem uporabite pripravke kot so Baltazar, Collis SC, Crystal, Custodia, Domark, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Luna Max, Mavita 250 EC, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Spirox D, Star Tebukonazol, Talendo, Talendo Extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Topsin-M, Vivando, AQ 10, Serenade ASO ali Vitisan. Slednji trije so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi grozdja.

 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 10.06.2019 12:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS