43. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 05.06.2019 08:06 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan

Na območju Celjske in Koroške regije so jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi razvoja plodičev BBCH 72 - 73.

Jabolčni zavijač

Na opazovanih sadjarskih lokacijah so od prvega junija naprej vsak večer izpolnjeni pogoji za parjenje in posledično odlaganja jajčec jabolčnega zavijača. Ulovi metuljčkov na feromonskih vabah so kontinuirani in na posameznih lokacijah presegajo prag škodljivosti.

Zato je zdaj čas za uporabo pripravka Insegar 25 WG (0,6 kg/ha), ki deluje na jajčeca jabolčnega zavijača. Za zmanjšanje številčnosti populacije lahko v tem času uporabite tudi pripravek Harpun (1L/ha), ki prav tako deluje smo ovicidno.

Tisti, ki ste se za prvo škropljenje proti jabolčnemu zavijaču odločili za pripravek Coragen, pa je na območju Celjske in Koroške regije optimalen rok za njegovo uporabo od konca tega tedna 7. do predvidoma sredine naslednjega tedna 12. junija. Pripravek uporabite v odmerku 18 mL/hL, pri tem najvišji dovoljen odmerek pri enem škropljenju jablan ne sme presegati 270 mL pripravka/ha.

V nasadih, kjer imate težave s sadnim listnim duplinarjem, boste s pripravkom Coragen sočasno zatrli tudi izlegajoče ličinke tega škodljivca. Škropljenje usmerite v prvi del napovednega roka zatiranja. Pripravek deluje prav tako na breskovega in češpljevega zavijača, zavijače lupine sadje in breskovega molja.

V kolikor ne boste opravili škropljenje z enim od zgoraj navedenih pripravkov in boste škropljenje proti jabolčnemu zavijaču opravili z insekticidi MAC skupine kot sta Runner 240 SC (0,45 L/ha) ali Mimic (1 L/ha) ali boste uporabili neonikotinoidne insekticide kot so Mospilan 20 SG (0,4 kg/ha) ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha), to storite od 14. do 19. junija. V primeru, da se vam je začela pojavljati mokasta jablanova uš ali opazite močnejši pojav zelene uši, dajte pri zatiranju jabolčnega zavijača prednost neonikotinoidnim insekticidom. Vsi našteti pripravki delujejo tudi proti breskovemu zavijaču, ki se v nasadih jablan redno pojavlja.

V nasadih, kjer je jabolčni zavijač v preteklih letih povzročil veliko škode je priporočljivo za slabitev populacije redno dodajanje polovičnega odmerka granuloznega virusa Madex max ali Carpovirusine. Ekološki sadjarji ga ve tem času uporabite v polnem odmerku.

Na lokacijah Celjske regije, se sadjarji pri odločitvah za škropljenje proti jabolčnem zavijaču držite zgodnejših datumov napovedanih rokih škropljenja medtem, ko koroški sadjarji in tisti, ki imate nasade na nekoliko bolj zatišnih legah, škropljene približajte zadnjim napovedanim rokom škropljenja.

Rdeča sadna pršica

Pri pregledu listov prevladujejo nižji razvojni stadiji ličink druge poletne generacije, še vedno pa so prisotna tudi jajčeca prve generacije. Poletno vreme, ki je pred nami bo ugodno vplivalo na nadaljnji razvoj rdeče sadne pršice. Zato bodite pozorni in pregledujte nasade. V primeru preseganja praga škodljivosti (več kot 5 pršic/list), opravite škropljenje z enim od pripravkov kot so: Masai (0,5 kg/ha), Milbeknock, Koromite (0,625 L/ha pri porabi vode 500 L/ha na 1 m višine krošnje), Envidor SC 240 (0,6 L/ha) ali Nissorun 10 WP (0,33 kg/ha na višinski meter krošnje, pri čemer skupni odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha).

Škrlup in pepelasta plesen

V obdobju od 1. do 5. junija je prevladovalo sorazmerno sončno vreme s posameznimi plohami in nevihtami. Na opazovanih sadjarskih lokacijah je padla majhna količina padavin do 4,4 mm (Ponikva). V naravi smo v tem času beležili zelo majhno število spor.

Vremenoslovci v prihodnih dneh napovedujejo še toplejše vreme z možnostjo ploh in neviht. Nadaljujte s preventivnim pristopom obvladovanja škrlupa in naslednje škropljenje opravite pred napovedjo obilnejših padavin. V tem času dajte prednost kontaktnim fungicidom na osnovi aktivne snovi kaptan kot so: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha).

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.

Proti pepelasti plesni dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 3 kg/ha.

V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem pepelaste plesni uporabite pripravke kot so: Stroby WG (0,2 kg/ha), Zato 50 WG (0,15 kg/ha), Flint (0,15 kg/ha) ali Sercadis (0,25 L/ha), Sercadis plus (0,72 L/ha)in kontaktnega fungicida ali že kombiniran pripravek Tercel (2,5 kg/ha).

Proti pepelasti plesni lahko uporabite tudi pripravek Luna experience (0,75 L/ha) Topas 100 EC ali Topaze v odmerku 0,5 L/ha.

Uporaba pripravkov na osnovi strobilurinov (Stroby WG, Zato 50 WG, Flint) oz. Luna experience je priporočljiva tudi v nasadih, kjer imate težave alternarijsko pegavostjo.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA! PRED UPORABO SREDSTEV PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE TUDI OSTALA OPOZORILA GLEDE VARSTVA OKOLJA.


Datum objave obvestila: 05.06.2019 08:06
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS