41. VARSTVO HMELJA - 04.06.2019 08:19 - Zaključeno


SEZNAM FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V LETU 2019

 

Seznam fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih za uporabo v hmelju v Sloveniji v letu 2019 je presek registriranih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v Sloveniji (vir: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm; na dan, 8. marec 2019) in v Nemčiji (januar 2019), mejnih vrednosti ostankov FFS na hmelju določenih v EU, ZDA in na Japonskem, upoštevane pa so tudi zahteve večjih slovenskih kupcev hmelja. Opozorili bi vas radi, da se s svojim kupcem hmelja predhodno dogovorite o morebitnih omejitvah in uporabi določenih FFS, ki nimajo znanih vseh izvoznih toleranc za državo v katero boste izvažali hmelj. Pri uporabi posameznega FFS dosledno upoštevajte navodila za uporabo, kjer je poleg odmerka, maksimalnega števila škropljen letno, navedena tudi karenca ter varnostni pasovi od voda 1. in 2. reda. Za posamezna FFS, ki imajo večji varnostni pas kot 20 m, lahko varnostno razdaljo, v skladu z odločbo o registraciji posameznega FFS, ustrezno zmanjšate in sicer: z uporabo šob Agrotop TD, ki zmanjšajo zanos (drift) v 90 % deležu, uporabite pravilno tehniko nanašanja FFS ob robovih parcel, kjer uporabite enostransko zračno zaporo ventilatorja ter upoštevate klimatske razmere v času škropljenja.

 

Aktualen seznam fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih za uporabo v hmelju v Sloveniji v letu 2019 najdete na spodnji povezavi:

 

http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/Seznam-FFS-za-hmelj-za-leto-2019-13.5.2019.pdf

 

 

 


Datum objave obvestila: 04.06.2019 08:19
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS