53. OBVESTILO O VARSTVU ČEBULE - 03.06.2019 11:42 - Zaključeno


Pridelovalce čebule opozajamo, da se je v nasadih začela pojavljati čebulna plesen. Ker so sedanje vremenske razmere zelo ugodne za širjenje bolezni svetujemo, da rastline čimprej zavarujete s fungicidom. Priporočamo predvsem rabo sistemičnega fungicida Ridomil gold MZ pepite, lahko pa uporabite še kateri drug registriran fungicid. Za zatiranje čebulne plesni so registrirani še pripravki Penncozeb 75 DG, bakrovi pripravki - Champ formula 2 Flo, Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP in Cuproxat ter nekaj pripravkov na osnovi azoksistrobina - Chamane, Mirador 250 EC, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC in Zoxis 250 SC.


Datum objave obvestila: 03.06.2019 11:42
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS