73. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 31.05.2019 10:24 - Zaključeno


Oljčni molj

 

 

Oljkarje obveščamo, da so oljke na zgodnejših legah pričele s cvetenjem. Metuljčki cvetne generacije oljčnega molja zaključujejo let. V oljčnikih so trenutno prisotna jajčeca in mlade ličinke cvetne generacije oljčnega molja, ki objedajo cvetne organe in na cvetovih tvorijo značilne pajčevinaste zapredke.

V fazi nabrekanja socvetnih brstov lahko v sklopu integrirane pridelave uporabimo pripravek IMIDAN 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Škropilni brozgi lahko dodamo listno gnojilo – na primer bor za izboljšanje oploditve oljk. Karenca sredstva je 28 dni. Pripravek je nevaren za čebele!

Pri ekološki in integrirani pridelavi oljk lahko v začetku cvetenja proti oljčnemu molju uporabimo pripraveka za biotično zatiranje na osnovi bakterije B. thuringhiensis LEPINOX PLUS ali AGREE WG, oba v v količini 1 kg/ha. (100g na 100 l vode pri porabi 1000 l vode/ha). Škropilni brozgi lahko dodamo tudi listno gnojilo – na primer bor za izboljšanje oploditve oljk. Po potrebi se tretiranje ponovi čez 7 – 10 dni. Karenca ni potrebna.

 

Z ukrepanjem proti cvetni generaciji oljčnega molja številčno zmanjšamo generacijo škodljivca, ki dela škodo na plodičih oljk, pri kateri se ličinke molja zavrtajo v še neolesenele koščice oljk.

 

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Pripravil: Matjaž Jančar


Datum objave obvestila: 31.05.2019 10:24
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: JANČAR Matjaž
Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60
Seznam registriranih FFS