40. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 31.05.2019 09:28 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske in Koroške regije so jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi razvoja plodičev BBCH 72.

Škrlup in pepelasta plesen

V obdobju od 27. do 30. maja je na opazovanih sadjarskih lokacijah padalo od 51,2 mm (Bistrica ob Sotli do 79,2 mm (Kasaze) dežja. V tem obdobju so bili na vseh lokacija izpolnjeni pogoji za močno okužbo, saj je bilo listje mokro in s tem pogoji za okužbo, več kot 80 ur. V tem obdobju smo v naravi beležili kontinuirane izbruhe askospor, a je njihovo število od vsakih padavinah manjše (zadnji izbruhi 324 spor /5 stekelc). Kljub manjšemu številu spor obdobje nevarnosti primarnih okužb še ni zaključeno. Tudi prirast listne mase je intenziven.

Nepričakovano obilno deževje zadnjih štirih dni je ponovno onemogočalo optimalno izvedbo preventivnega pristopa obvladovanja jablanovega škrlupa. Tako je v večina nasadov jablan, od zadnjega škropljenja minilo več kot štiri (96 ur) dni in je bilo listje skupaj mokro več kot dva dni ter je padlo več kot 50 mm dežja. Zato v teh nasadih opravite škropljenje z enim od sistemičnih IBE pripravkov Score 250 EC (0,2 L/ha), Difcor 250 EC (0,2 L/ha), Difenzone (0,2 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha), Duaxo koncentat (1,1 L na višinski meter krošnje /ha, najvišji dovoljen odmerek 3,3 L/ha) ali Domark 100 EC (0,4 l/ha), ki mu dodate enega od kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne osnovi aktivne snovi kaptan: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha) ali ditianona kot sta: Delan 700 WG (0,75 kg/ha) ali Delan Pro (2,5 L/ha).

V primeru, da vam je v teh dneh uspelo slediti preventivnemu pristopu obvladovanja škrlupa, pa pred napovedanimi padavinami opravite škropljenje z enim od zgoraj naštetih kontaktnih fungicidov.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.

Proti pepelasti plesni dodajte pripravke na osnovi močlivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 3 kg/ha.

V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem pepelaste plesni, pa namesto pripravkov na osnovi žvepla uporabite pripravke kot so: Luna experience (0,75 L/ha) Topas 100 EC ali Topaze v odmerku 0,5 L/ha ali pa v obdobju stabilnega vremena opravite škropljenje proti pepelasti plesni in škrlupu s kombinacijo pripravkov kot so: Stroby WG (0,2 kg/ha), Zato 50 WG (0,15 kg/ha), Flint (0,15 kg/ha) ali Sercadis (0,25 L/ha), Sercadis plus (0,72 L/ha) in kontaktnega fungicida. Uporabite lahko tudi že kombiniran pripravek Tercel (2,5 kg/ha).

Jabolčni zavijač

Ob vsakem dvigu temperatur na vabah beležimo tudi večje število metuljčkov. Trenutno so zaradi nizki temperatur tudi ulovi metuljčkov na feromonskih vabah nižji. Ob dvigu temperatur pričakujemo tudi ugodne razmere za razvoj metuljčkov, parjenje in odlaganje jajčec. Do sedaj so bili ti pogoji na opazovanih lokacijah izpolnjeni enkrat do dvakrat. O dinamiki leta in optimalnih pogojih zatiranja vas bomo obveščali.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.


Datum objave obvestila: 31.05.2019 09:28
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS