55. Rumena rja, fuzarioze in strgač - 30.05.2019 10:08 - Zaključeno


Prevladujoče hladno in deževno vreme, ki traja že pretežni del maja, med drugim ustreza razvoju rumene žitne rje. Bolezen se je pojavila predvsem v nekaterih posevkih tritikale na območju osrednje Slovenije, ki niso bili zavarovani s fungicidom. Rumena rja se v ugodnih razmerah hitro širi in ob močnem napadu povzroči predčasno sušenje listov, stebel in plevic. Kjer opažate znamenja bolezni priporočamo, da posevke zavarujete s fungicidom in s tem preprečite njeno širjenje. Uporabite pripravek Caramba, Sirena ali kateri drug podoben fungicid.

Letos je razvoj žit zaradi hladnega vremena upočasnjen in nekatere sorte pšenice šele zdaj cvetijo. V takih posevkih je zato še čas za zavarovanje klasov pred različnimi glivičnimi okužbami, zlasti pred fuzarijskimi glivami. Priporočamo, da posevke poškropite s fungicidom, čim bodo padavine ponehale in bo možen dostop na njive. Pomembno je, da se rastline zavaruje čimprej po dežju. Za zatiranje fuzarioz uporabite pripravek Prosaro, Caramba, Sirena, Magnello in podobne. Poleg zaščite klasa boste hkrati tudi podaljšali delovanje fungiciov na zgornje liste, ki so najbolj zaslužni za pridelek zrnja, saj je od zadnjega škropljenja večinoma že preteklo več kot 14 dni.

V posevkih žit spremljajte tudi razvoj rdečega žitnega strgača. Na nekaterih lokacijah smo opazili številna odložena jajčeca in že izležene ličinke. Za zatiranje uporabite katerega od registriranih insekticidov.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 30.05.2019 10:08
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS