45. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 29.05.2019 23:52 - Zaključeno


V nasadih jablan in hrušk se nadaljuje razvoj plodičev (72 po lestvici BBCH).

Deževno vreme omogoča širjenje okužb z jablanovim škrlupom. V zadnji dekadi meseca so bile možne okužbe 21.05. (24 ur, močna), 22.05. (15 ur, zmerna) in 27.05.2019 (61 ur, močna), ki še traja.

Pege so pogoste na listih, pojavljajo se tudi na plodičih. Preventivni pristop je bil zaradi okoljskih razmer marsikje otežen, zato svetujemo, da ob prenehanju padavin opravite zaščito s kombinacijo zdravilno delujočih pripravkov: MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha), DIFENZONE (0,2 l/ha), DUAXO KONCETRAT (3,3 l/ha) ali DOMARK 100 EC (0,4 l/ha) in preventivnih: DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; le jablana), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; le jablana), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,5 kg/ha; le jablana), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; le jablana), POLYRAM DF (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha) ali SCAB 480 SC (3,13 l/ha). Zdravilno deluje tudi CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na m višine krošnje; uporaba možna le pri registriranih pridelovalcih), ki ni omejen le na ekološko pridelavo.

Na površinah z izrazitejšim pojavom jablanove pepelovke uporabite LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), SERCADIS PLUS (0,72 l/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), ZATO 50 WG (0,15 kg/ha), FLINT (0,15 kg/ha) ali TERCEL (2,5 kg/ha). Slednji pripravki imajo določeno delovanje tudi na škrlup. ŽVEPLOVE PRIPRAVKE uporabite za preventivo, v primeru, da okužb na poganjkih še ni zaslediti. Pri ročnem odstranjevanju poganjkov iz nasada bodite pozorni na lastno varnost in ne pozabite uporabiti zaščitne rokavice.

Pri spremljanju temperaturnih pogojev za uspešno odlaganje in razvoj jajčec jabolčnega zavijača bodo le ti izpolnjeni po zaključku padavin, v prvih dneh meseca junija. Takrat predvidevamo zaščito nasadov s pripravki HARPUN (1 l/ha; deluje zgolj na jajčeca; učinkuje tudi na ameriškega kaparja), INSEGAR 25 WG (0,6 kg/ha) ali CORAGEN (18 ml/hl, oz. največ 270 ml/ha)).

Po koncu deževnih dni namenite pozornost tudi rdeči sadni in navadni pršici. V primeru opaženih 4 osebkov na list svetujemo pripravke kot so KANEMITE SC (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje), KOROMITE (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l na ha na 1 m višine krošnje), MILBECKNOCK (625 l/ha pri porabi vode 500 l na ha na 1 m višine krošnje), MASAI (0,5 kg/ha) ali VERTIMEC PRO (1,125 l/ha). V ekološki pridelavi pride v poštev pripravek NATURALIS (1,5 l/ha, pri porabi vode 600-1500 l/ha), oz. za oviranje razvoja pripravki na osnovi žvepla.

V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 29.05.2019 23:52
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS