53. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št. 10 - 29.05.2019 13:52 - Zaključeno


Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije dosegle fenološko fazo: plodiči večji od 20 mm (BBCH 72).

 

V času med 16. in 29. majem je na področju SV Slovenije padlo do 50 mm padavin, kar je na območju Maribora omogočilo eno srednjo, eno lahko ter dve močni primarni okužbi z jablanovim škrlupom s še vedno številčnim izbruhom askospor (v času zadnjih obilnih padavin preko 2000 askospor). Tako lahko tudi še ob naslednjih padavinah pričakujemo nove izbruhe askospor in s tem nove primarne okužbe. Zato je potrebno dosledno upoštevati razmike med škropljenji in prirast listja, ki je v tem obdobju še posebej intenziven.

 

Za naslednje škropljenje proti jablanovemu škrlupu, ki ga je potrebno opraviti pred napovedanimi padavinami, priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) kaptan (Merpan 80 WDG-1,88 kg/ha, Orthocide 80 WG – 2 kg/ha, Scab 80 WG – 1,9 kg/ha, Scab 480 SC – 3,13 L/ha), mankozeb (Avtar 75 NT, Dithane Dg neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Pinozeb M 45 – vsi 2 kg/ha ali Penncozeb 75 DG – 2,0-2,5 kg/ha), a.s. metiram (Polyram DF – 2 kg/ha), propineb (Antracol, Antracol WG 70 – 2 kg/ha, zaloge v uporabi do 22.6.2019) ali pripravkov na osnovi ditianona (Delan 700 WG – 0,75 kg/ha, Delan pro – 2,5 L/ha) ) ali dodina (Syllit 400 SC – 1,9 L/ha, Syllit 544 SC – 1,4 L/ha (Sredstva Syllit se ne sme mešati z močljivimi žvepli, bordojsko brozgo, s sredstvi, ki vsebujejo aktivne snovi kaptan, fenoksikarb, cink ali baker, apno, s sredstvi alkalne pH reakcije ter foliarnimi gnojili na osnovi morskih alg, cinka ali bakra. O možnostih mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom)).

 

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, oziroma da bo padla velika količina padavin (nad 30 do 40 L/m2) in bo listje mokro več kot 2 dni skupaj priporočamo, da se škropljenje opravi čim prej po končanih padavinah. V tem primeru priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: Difcor 250 EC (0,2 L/ha) ali Difenzone (0,2 L/ha) ali Domark 100 EC (0,4 L/ha) ali Duaxo koncentrat (1,1 L na višinski meter krošnje/ha, najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha) ali Mavita 250 EC (0,2 L/ha) ali Score 250 EC (0,2 L/ha), ki mu dodamo enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov.

 

V tistih nasadih, kjer prevladujejo sorte, ki so občutljive na jablanovo pepelovko ('Idared', 'Jonagold'...), priporočamo pri temperaturi nad 15°C dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Priporočamo, da je najvišji odmerek za žvepla 3 kg/ha.

 

V nasadih, kjer je jablanova pepelovka močno prisotna, priporočamo namesto žveplenih uporabo pripravkov: Luna experience (0,25 L/m višine krošnje, maks. 0,75 L/ha), Sercadis (0,25 L/ha), Sercadis plus (0,72 L/ha, (Sercadis in Sercadis plus imata delovanje tudi na jablanov škrlup)), Stroby WG (0,2 kg/ha), Zato WG, Flint (0,15 kg/ha) ali Tercel (2,5 kg/ha) ali Topas 100 EC (0,5 l/ha) ali Topaze (0,5 l/ha) ali Zato plus v odmerku 0,625 kg/m višine krošnje oz. maks. 1,9 kg/ha.

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah so sorazmerno majhni, vremenske razmere pa zaradi nizkih temperatur še ne omogočajo odlaganja jajčec. O optimalnih terminih zatiranja jabolčnega zavijača vas bomo pravočasno obvestili.

 

Opozarjamo še na redno spremljanje populacije listnih uši in krvave uši ter ob preseženem pragu škodljivosti njihovo zatiranje z enim od dovoljenih insekticidov.

 

V primeru neurij s točo priporočamo v nasadih uporabo pripravkov, ki vsebujejo aktivno snov kaptan: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 29.05.2019 13:52
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS