44. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV V ŽITIH - 24.05.2019 13:50 - Zaključeno


Pšenica je na območju JV v zelo različnih fenoloških stopnjah, od nabrekanja nožnice (BBCH 45) do klasenja (BBCH 55 – 59). Pri določenih sortah pa se že začenja cvetenje. Začetek cvetenja je najbolj primeren čas za zatiranje fuzarioz. Ob napovedanih padavinah se bo nevarnost okužb še dodatno povečala. V ta namen lahko uporabite naslednje pripravke: ASCRA XPRO (1,5 L/ha), BALTAZAR (1 L/ha), BOUNTY (0,6 l/ha), BUZZ ULTRA DF (0,33 kg/ha), CARAMBA (1,5 L/ha), ELATUS ERA (1 L/ha), FALCON EC 460 (0,6 L/ha), FOLICUR EW 250 (1 L/ha), MAGNELLO (1 L/ha), MIRADOR XTRA (0,6 – 1,0 L/ha), ORIUS 25 EW (1 L/ha), OPUS 1 (1 – 1,5 L/ha), PROSARO (1 L/ha), SILTRA XPRO (1 L/ha), SIRENA (1,5 L/ha), STAR TEBUKONAZOL (1 L/ha), TAZER 250 SC (0,8 L/ha), TEBUSHA 25% EW (1 L/ha), ZANTARA (1,5 L/ha), ZAMIR (1,5 L/ha).

V posevkih opažamo tudi okužbe z rjami. Če se vam v pšenici še vedno pojavljajo okužbe z listnimi pegavostmi vam priporočamo, da izberete pripravke, ki imajo delovanje na vse tri navedene bolezni (fuzarioze, listne pegavosti in rje). Seznam primernih sredstev najdete na naslednji povezavi: http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin (varstvo žit (pšenica, ječmen) pred boleznimi 2019).

V nekaterih posevkih prihaja do prerazmnožitve rdečega žitnega strgača (1 ličinka na posamezen vrhnji list ali 10 ličink na m2 ali 15 % poškodovane površine najbolj vitalnih zgornjih listov) in listnih uši (prag v času cvetenja znaša 5-8 uši na klas, v sredini mlečne zrelosti pa do 10 uši na klas). Za njihovo zatiranje lahko uporabite enega od spodaj navedenih pripravkov.

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v žitih za zatiranje rdečega žitnega strgača in listnih uši v letu 2019.

PRIPRAVEK

ODMEREK (L/ha)

NAČIN DELOVANJA

UPORABA NA

BISCAYA

0,3

sistemično

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

BULLDOCK EC 25

0,3 – 0,5

kontaktno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

DECIS 2,5 EC

0,2 – 0,3

kontaktno

strna žita

EVURE

0,2

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

FASTAC 100 EC

0,12

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen

KAISO EG

150 (g/ha)

kontaktno+želodčno

strna žita

KARATE ZEON 5 CS

0,15

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

KARIS 10 CS

0,05

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

MAVRIK 240

0,2

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

POLECI

0,2 – 0,3

kontaktno+želodčno

strna žita

SPARVIERO

0,075

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, rž

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 24.05.2019 13:50
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS