51. VARSTVO KROMPIRJA PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO - 24.05.2019 10:26 - Zaključeno


Pridelovalce krompirja opozarjamo, da lahko z otoplitvijo vremena pričakujemo zelo ugodne razmere za razvoj krompirjeve plesni. Nevarnost za pojav bolezni je večja predvsem v zgodaj sajenih nasadih, pokritih s kopreno, kjer je krompir sedaj že velik in bujen. Primarne okužbe pa se lahko pojavijo tudi povsod drugod, kjer je bil krompir zgodaj posajen in so tla zaradi obilice padavin v maju ves čas dobro namočena. Priporočamo, da nasade sedaj preventivno zavarujete. Svetujemo rabo pripravkov s sistemičnim ali delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so Infinito, Galben M, Ridomil gold MZ pepite, Proxanil 450 SC, Rival duo ali Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte, Orvego, Antracol combi WP 62,8, Pergado MZ, Gett, Revus in podobni. Pri zgodnjih sortah izberite sredstva s krajšo karenco. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 24.05.2019 10:26
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS