37. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 23.05.2019 11:11 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske in Koroške regije so jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi razvoja plodičev od BBCH 71, s premeri plodičev od 16-19 mm (Fuju, Gala, Zlati deišes, Elstar, carjevič) do BBCH 72, s premeri plodičev od 20 do 24 mm (Idared, Jonagold, Breaburn). Hruške so v fenološki fazi BBCH 72.

Škrlup in pepelasta plesen

V obdobju med 15. in 22. majem so bili na sadjarskih lokacijah trikrat izpolnjeni pogoji za okužbe (15.-16.5., 19.-20.5., .21.-22.5.). Veliko število spor smo zabeležili v obdobju med 15. in 17. majem, medtem, ko se je število spor ob zadnjih dveh okužbah še vedno kontinuirano, vendar manjše.

V obdobju zadnjih petih dni (od 18. do 22. maja) je na opazovanih sadjarskih lokacijah padalo od 5,5 mm (Ponikva) do 25,6 mm (Kasaze) dežja.

Glede na težke pogoje preventivnega pristopa obvladovanje jablanovega škrlupa v tem času pri škropljenju še enkrat dajte prednost pripravku Delan 700 WG (0,75 kg/ha) ali Delan Pro (2,5 L/ha), ki ima daljše kurativno delovanj.

Dodajanje sistemičnih IBE pripravkov Score 250 EC (0,2 L/ha), Difcor 250 EC (0,2 L/ha), Difenzone (0,2 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha), Duaxo koncentat (1,1 L na višinski meter krošnje /ha, najvišji dovoljen odmerek 3,3 L/ha) ali Domark 100 EC (0,4 l/ha) je potrebno samo tam, kjer so od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) dnevi in je bilo listje skupaj mokro več kot dva dni ter je padlo več kot 20 mm dežja.

Glede na napoved nestanovitnega vremena s kratkotrajnimi a količinsko manj obilnimi padavinami v naslednjem tednu, pa v naslednjem tednu usmerite škropljenje na preventivni pristop obvladovanja s kontaktnimi pripravki na osnovi aktivne snovi kaptan: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha).

Proti pepelasti plesni dodajte pripravke na osnovi močlivega žvepla pripravkov kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 3 kg/ha.

Glede na dvig temperatur bodo v toplem in vlažnem vremenu ugodni pogoji za razvoj pepelaste plesni. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem pepelaste plesni je zdaj, v obdobju nekoliko stabilnejšega vremena, smiselno opraviti škropljenje proti pepelasti plesni in škrlupu s kombinacijo pripravkov kot so: Stroby WG (0,2 kg/ha), Zato 50 WG (0,15 kg/ha), Flint (0,15 kg/ha) ali Sercadis (0,25 L/ha), Sercadis plus (0,72 L/ha)in kontaktnega fungicida ali uporabiti že kombiniran pripravek Tercel (2,5 kg/ha). Uporaba pripravkov na osnovi strobilurinov (Stroby WG, Zato 50 WG, Flint) je priporočljiva tudi v nasadih, kjer imate težave z alternarijsko pegavostjo.

Proti pepelasti plesni lahko uporabite tudi pripravek Luna experience (0,75 L/ha) Topas 100 EC ali Topaze v odmerku 0,5 L/ha.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.

Krvava uš, vejičasti in ameriški kapar

V nasadih, kjer se je pojavila krvava uš v večjem obsegu je zdaj čas za zatiranje. Škropljenje opravite s pripravkom Pirimor 50 WG (0,75 kg/L) in z dodatkom močila ali olja. Uporabite veliko količino vode (vsaj 800 L/ha) in poškropite tudi rane na koreninskem vratu ter koreninske izrastke.

Namesto omenjenega pripravka lahko za zatiranja krvave uši uporabite tudi pripravek Movento SC 100 (1,9 L/ha), Z njim je proti krvavi uši smiselno škropiti v vseh tisti nasadih, kjer imate prav tako težave z obvladovanjem vejičastega in ameriškega kaparja. Uporaba pripravka je smiselna tudi v mladih nasadih jablan, kjer imate težave z jablanovo listno hržico.

Oba pripravka zatirata tudi ostale vrste uši.

Jabolčni zavijač

Zaradi nizki temperatur so bili do zdaj ulovi metuljčkov na feromonskih vabah sorazmerno majhni. Ob dvigu temperatur pričakujemo tudi ugodne razmere za razvoj metuljčkov, parjenje in odlaganje jajčec. Samice začnejo odlagati jajčeca, ko so večere temperature zraka (med 20. in 22. uro) več dni zapored nad 15 °C. O dinamiki leta in rokih zatiranja vas bomo obveščali.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

 


Datum objave obvestila: 23.05.2019 11:11
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS