68. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA - 23.05.2019 08:05 - Zaključeno


V Vipavski dolini zgodnji krompir začenja s cvetenjem, poznejši krompir pa je v fazi sklepanja vrst in bujne rasti. Vlažno in relativno toplo vreme nudijo izredno ugodne pogoje za širitev krompirjeve plesni. V nasadih opažamo tudi prisotnost črne noge na krompirju. V priloženem seznamu so navedeni registrirani fungicidi za varstvo krompirja pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo krompirja. Pred uporabo fungicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI !

 

V Vipavski dolini in Slovenski Istri so posevki krompirja v bujni fazi rasti. Zgodnje sorte že začenjajo s cvetenjem, kasnejše pa sklepajo vrste. Kasneje sajeni posevki poznih sort še niso sklenili vrst, zato je pri njih nevarnost pojava krompirjeve plesni nekoliko manjša. Obilica padavin in razmočena topla tla so tudi ugodni medij za razvoj bakterijskih bolezni krompirja. Opazili smo že prve okužbe s črno nogo. Črna noga se pojavi pred cvetenjem, ko cima začne rumeneti, če jo izruvamo pa opazimo črno propadlo steblo (nogo) v spodnjem delu, ki je v zemlji. Take rastline je potrebno skupaj z gomolji odstraniti iz njive. Črna noga se širi z okuženim semenom in proti njej ni zaščitnega sredstva. V višjih legah Primorske, kjer so noči še hladnejše in je krompir komaj vzkalil, nevarnosti za širitev krompirjeve plesni šeni. Priporočam vsem, da redno spremljate posevke in jih po potrebi zaščitite. Pri izkopu zgodnjega krompirja pazite na karenco!

 

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

 

FUNGICIDI V KROMPIRJU 2019

 

KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (Phytophthora infestans), 23.4.2019

 

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

KARENCA

REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*

ANTRACOL =

ANTRACOL WG 70

propineb 70%

2,5 kg/ha

14 dni

DA

Zaloge v uporabi do:

22.6.2019

DITHANE DG Neotec ==

MANKOZ 75 WG

 

mankozeb 75%

2 kg/ha

7 dni

DA

DITHANE M-45

 

mankozeb 80%

2 kg/ha

7 dni

DA

MANFIL PLUS 75 WG, MANFIL 75 WG

 

mankozeb 75%

2 kg/ha

7 dni

DA

MANFIL 80 WP == PINOZEB

M-45

 

mankozeb 80%

2 kg/ha

7 dni

NE

 

PENNCOZEB 75 DG

 

mankozeb 75%

1,7 kg/ha

7 dni

NE

 

AVATAR 75 NT

 

mankozeb 75%

2 kg/ha

7 dni

DA

ENERVIN

 

ametoktradin 12% + metiram 44%

 

2 kg/ha

7 dni

NE

POLYRAM DF

 

metiram 70%

2 kg/ha

21 dni

NE

RANMAN TOP

 

ciazofamid 16%

0,5 l/ha

7 dni

NE

SHIRLAN 500 SC = WINBY = FROWNCIDE

fluazinam 50%

0,4 l/ha

7 dni

NE

 

SISTEMIČNI IN POLSISTEMIČNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (Phytophthora infestans), 23.4.2019

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

KARENCA

REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*

ACROBAT MZ WG == FORUM MZ WG

dimetomorf 9% + mankozeb 60%

2 kg/ha

7 dni

 

DA

 

ELECTIS 75 WG

 

mankozeb 66,7% + zoksamid 8,3%

1,5 - 1,8 kg/ha

7 dni

NE

 

GALBEN M

benalaksil 8% + mankozeb 65%

2,5 kg/ha

28 dni

NE

 

INFINITO

 

fluopikolid 6,25 % + propamokarb 62,5 %

1,2 - 1,6 l/ha

7 dni

NE

MELODY DUO WG 66,8

Zaloge v uporabi do: 22.6.2019

iprovalikarb 5,5% +

propineb 61,3%

 

2,5 kg/ha

14 dni

NE

 

ANTRACOL COMBI WP 62,8

Zaloge v uporabi do: 22.6.2019

cimoksanil 4,8% + propineb 58%

2,5 kg/ha

14 dni

NE

MOXIMATE 725 WG = MOXIMATE 725 WP == MOXIMATE PLUS == PROFILUX=

CURZATE M 72,5 WG

cimoksanil 4,5% + mankozeb 68%

2,5 kg/ha

7 dni

NE

 

CURZATE C EXTRA

 

baker v obliki bakrovega hidroksida 25% + cimoksanil 6%

2 kg/ha

28 dni

NE

CYMBAL

 

cimoksanil 45%

0,2 – 0,25 kg/ha

7 dni

NE

SACRON 45 DG

cimoksanil 45%

 

0,22 kg/ha

14 dni

NE

NAUTILE DG

 

cimoksanil 5% + mankozeb 68%

 

2 kg/ha

7 dni

NE

 

NAUTILE WP

cimoksanil 4,5% + mankozeb 65%

2,25 kg/ha

21 dni

NE

EQUATION PRO

 

cimoksanil 30% + famoksadon 22,5%

400 g/ha

14 dni

NE

 

BANJO FORTE

Datum veljavnosti:

31.7.2019

 

dimetomorf 20% + fluazinam 20%

 

1 l/ha

 

7 dni

 

NE

ORVEGO

Datum veljavnosti:

31.7.2019

ametoktradin 30% + dimetomorf 22,5%

0,8 l/ha

7 dni

NE

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

 

mankozeb 64% + metalaksil-M 3,88%

2,5 kg/ha

21 dni

NE

 

GETT == PERGADO MZ

 

mandipropamid 5% +

mankozeb 60%

2,5 kg/ha

7 dni

DA

REVUS

 

mandipropamid 25%

0,4 - 0,6 l/ha

3 dni

NE

TANOS 50 WG

Datum veljavnosti:

30.6.2019

cimoksanil 25% + famoksadon 25%

0,7 kg/ha

14 dni

NE

CARIAL FLEX

Cimoksanil 18%+

Mandipropamid 25%

0,6 kg/ha

7 dni

NE

COPFORCE EXTRA

baker v obliki bakrovega hidroksida 30%+

cimoksanil 6%

2 kg/ha

14 dni

N E

CURZATE PARTNER

Cimoksanil 60%

0,15 kg/ha

1 dan

NE

PROXANIL 450 SC

Datum veljavnosti:

31.7.2019

Cimoksanil 5%+

propamokarb hidroklorid

40%

2-2,5 l/ha

14 dni

NE

REBOOT

Datum veljavnosti:

1.7.2019

Cimoksanil 33%+

zoksamid

33%

0,45 kg/ha

7 dni

NE

RIVAL DUO

Cimoksanil 5%+

Propamokarb hidroklorid

40%

 

2,5 l/ha

14 dni

NE

DIFCOR 250 EC

Datum veljavnosti:

31.12.2019

Difenokonazol 25%

0,5 l/ha

14 dni

DA Ni reg. za krompirjevo plesen !

 

MAVITA 250 EC

Datum veljavnosti:

31.12.2019

Difenokonazol 25%

0,6 l/ha

3 dni

DA Ni reg. za krompirjevo plesen !

 

 

MIRADOR 250 SC= ORTIVA=

ZAFTRA AZT 250 SC

 

Azoksistrobin 25 %

 

Bela noga 3l/ha

Črna listna pegavost 0,5 l/ha

 

 

7dni

 

DA

Ni reg. za krompirjevo plesen !

CHAMANE

 

Azoksistrobin 25%

 

0,5 l/ha

Proti rjavi koreninski gnilobi ob sajenju- 3l/ha

Čas uporabe

DA

Ni reg. za krompirjevo plesen !

 

TAZER 250 SC

azoksistrobin

25%

0,5 l/ha

7 dni

DA

Ni reg. za krompirjevo plesen !

SCORE 250 EC

Datum veljavnosti:

31.12.2019

difenokonazol

25%

0,6 l/ha

3dni

DA

Ni reg. za krompirjevo plesen !

SERCADIS PLUS

Datum veljavnosti:

31.12.2019

Difenokonazol

5%+

fluksapiroksad

7,5%

0,75 l/ha

7 dni

DA

Ni reg. za krompirjevo plesen !

 

KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI NA OSNOVO BAKRA REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (Phytophthora infestans), 23.4.2019

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

KARENCA

REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO

NORDOX 75 WG

 

baker v obliki bakrovega oksida

75%

1 kg/ha

14 dni

DA

Dovoljen za EKO pridelavo!

CUPRABLAU Z 35 WP

 

baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%

2,8 kg/ha

14 dni

DA

Dovoljen za EKO pridelavo!

CUPRABLAU Z 35 WG

baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%

2,1 kg/ha

14 dni

DA

Dovoljen za EKO pridelavo!

BADGE WG

baker kot bakrov oksiklorid 24,5%

baker kot bakrov hidroksid 24,4 %

3 kg/ha

7dni

NE

Dovoljen za EKO pridelavo!

* Alternaria solani - črna listna pegavost krompirja

Pripravila: A. Poženel,univ.dipl.inž.agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 23.4.2019,MKGP,URSVHVVR


Datum objave obvestila: 23.05.2019 08:05
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS