35. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO - 22.05.2019 11:52 - Zaključeno


KROMPIRJEVA PLESEN (Phytophthora infestans de Bary)

Na območju Spodnje Savinjske doline, Koroške in Celjske regije so nasadi krompirja v povprečju v fazah tvorbe listov. V zgodaj posajenih ali v začetku vegetacije pokritih krompiriščih s kopreno je krompir že v fenofazah, ko glavno steblo tvori bazalne stranske poganjke nad in pod zemljo do začetka sklepanja vrst. Ekološke razmere za razvoj krompirjeve plesni so ugodne, kar potrjuje tudi dinamika naraščanja kumulativne fitoftorne vrednosti, katera je na eni od opazovanih lokacij danes že dosegla indeks 150. Na ostalih lokacijah se kumulativni indeksi gibljejo med 110,3 in 126,9. Dnevni indeksi so se na opazovanih lokacijah 21. maja gibali od 2,5 do 17,7. Priporočamo, da v nasadih krompirja, kjer vrste še niso sklenjene in ni znakov bolezni opravite preventivna škropljenja z enim od spodaj navedenih preventivnih kontaktnih fungicidov. Fungicidi označeni z dvema zvezdicama za imenom (FFS**) so registrirani tudi za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (Alternaria solani). V času pogostih padavin moramo biti pozorni na izpiranje kontaktnih fungicidov!

 

Preglednica 1: Kontaktni fungicidi registrirani za zatiranje krompirjeve plesni na krompirju v Sloveniji v letu 2019

KONTAKTNI FUNGICIDI

Fitofarmacevtsko sredstvo

Aktivna snov

(%)

Odmerek

(kg, L /ha)

Karenca

(dni)

ANTRACOL** (zaloge v uporabi do 22.6.2019)

propineb 70

2,5

14

ANTRACOL WG 70**

(zaloge v uporabi do 22.6.2019)

propineb 70

2,5

14

AVTAR 75 NT**

mankozeb 75

2,0

7

BADGE WG

Cu – bakrov hidroksid 24,4 +

Cu – bakrov oksiklorid 24,5

3,0

7

CUPRABLAU Z 35 WG

Cu – bakrov oksiklorid 35

2,1

14

CUPRABLAU Z 35 WP**

Cu – bakrov oksiklorid 35

3,0

14

DITHANE DG Neotec**

mankozeb 75

2,0

7

DITHANE M-45**

mankozeb 80

2,0

7

ENERVIN

ametoktradin 12 + metiram 44

2,0

7

FROWNCIDE

fluazinam 50

0,4

7

MANFIL 75 WG

mankozeb 75

2,0

7

MANFIL 80 WP

mankozeb 80

2,0

7

MANFIL PLUS 75 WG**

mankozeb 75

2,0

7

MANKOZ 75 WG**

mankozeb 75

2,0

7

NORDOX 75 WG

Cu – bakrov oksid 75

1,0

14

PENNCOZEB 75 DG

mankozeb 75

1,7

7

PINOZEB M-45

mankozeb 80

2,0

7

POLYRAM DF

metiram 70

2,0

21

RANMAN TOP

ciazofamid 16

0,5

7

SHIRLAN 500 SC

fluazinam 50

0,4

7

WINBY

fluazinam 50

0,4

7

 

Ob višjih temperaturah in pogostih padavinah ter posledično visoki relativni zračni vlažnosti bodo zelo ugodni pogoji za razvoj bolezni. Zato priporočamo, da v krompiriščih, kjer so se vrste že začele sklepati, opravite škropljenje z enim od fungicidov, ki imajo polsistemično ali sistemično delovanje. Uporabite lahko enega od spodaj navedenih polsistemičnih oz. sistemičnih fungicidov. Infinito priporočamo za zaključna škropljenja. Ranman top je preventivni kontaktni fungicid, a ga priporočamo za uporabo tudi v času, ko uporabljamo polsistemike in sistemike. V nasadih zgodnjega krompirja dajte prednost pripravkom s krajšo karenčno dobo. Bakrove fungicide priporočamo v ekološki pridelavi vso rastno dobo, v integrirani pridelavi pa ob koncu vegetacije ali kot dodatek (1kg/ha) do konca julija fungicidom na osnovi mankozeba, propineba, klorotalonila ali metirama, ali fungicidom Acrobat MZ WG**, Forum MZ**, Shirlan 500 SC in Electis 75 WG.

 

Preglednica 2: Sistemični in polsistemični fungicidi registrirani za zatiranje krompirjeve plesni na krompirju v Sloveniji v letu 2019.

SISTEMIČNI IN POLSISTEMIČNI FUNGICIDI

Fitofarmacevtsko sredstvo

Aktivna snov (%)

Odmerek

(kg, L/ha )

Karenca

(dni)

ACROBAT MZ WG**

dimetomorf 9 + mankozeb 60

2,0

7

ANTRACOL COMBI WP 62,8

(zaloge v uporabi do 22.6.2019)

cimoksanil 4,8 + propineb 58

2,5

14

BANJO FORTE

dimetomorf 20 + fluazinam 20

1,0

7

CARIAL FLEX

cimoksanil 18 + mandipropamid 25

0,6

7

COPFORCE EXTRA

Cu - bakrov hidroksid 30 + cimoksanil 6

2,0

14

CURZATE C EXTRA

Cu - bakrov hidroksid 25 + cimoksanil 6

2,0

28

CURZATE M 72,5 WG

cimoksanil 4,5 + mankozeb 68

2,3

14

CURZATE PARTNER +

(dodati kontaktni fung.)

cimoksanil 6,0

0,15

1 oz. K kontakt. funicida

CYMBAL

cimoksanil 45

0,2 – 0,25

7

ELECTIS 75 WG

mankozeb 66,7 + 8,3 zoksamid

1,5 – 1,8

7

EQUATION PRO

cimoksanil 30 + famoksadon 22,5

0,4

14

FORUM MZ WG**

dimetomorf 9 + mankozeb 60

2,0

7

GALBEN M

mankozeb 65 + benalaksil 8

2,5

28

GETT**

mandipropamid 5 + mankozeb 60

2,5

7

INFINITO

fluopikolid 6,25 + propamokarb 62,5

1,2 – 1,6

7

MELODY DUO WG 66,8

(zaloge v uporabi do 22.6.2019)

propineb 61,3 + iprovalikarb 5,5

2,5

14

MOXIMATE 725 WG

cimoksanil 4,5 + mankozeb 68

2,5

7

MOXIMATE 725 WP

cimoksanil 4,5 + mankozeb 68

2,5

7

MOXIMATE PLUS

cimoksanil 4,5 + mankozeb 68

2,5

7

NAUTILE DG

cimoksanil 5 + mankozeb 68

2,0

7

NAUTILE WP

cimoksanil 4,5 + mankozeb 65

2,25

21

ORVEGO

ametoktradin 30 + dimetomorf 22,5

0,8

7

PERGADO MZ**

mandipropamid 5 + mankozeb 60

2,5

7

PROFILUX

cimoksanil 4,5 + mankozeb 68

2,5

7

PROXANIL 450 SC

cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40

2,0 - 2,5

14

REBOOT

cimoksanil 33 + zoksamid 33

0,45

7

REVUS

mandipropamid 25

0,6

3

*RIDOMIL Gold MZ Pepite

mankozeb 64 + metalaksil-M 3,88

2,5

21

RIVAL DUO

cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40

2,5

14

SACRON 45 DG +

(dodati kontaktni fung.)

cimoksanil 45

0,22

14

TANOS 50 WG

cimoksanil 25 + famoksadon 25

0,7

14

Za fungicide označene z zvezdico pred imenom (*FFS) velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

Pri škropljenju dosledno upoštevajte navodila za uporabo FFS!


Datum objave obvestila: 22.05.2019 11:52
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS