50. OBVESTILO O VARSTVU OZIMNE PŠENICE - 20.05.2019 11:46 - Zaključeno


Zaradi dolgotrajnega hladnega vremena poteka razvoj žit počasneje kot je običajno v tem obdobju, hkrati pa stalna vlažnost ustreza razvoju različnih glivičnih bolezni. Ozimne pšenice sedaj bodisi šele začenjajo s klasitvijo ali pa že klasijo in prehajajo v fazo cvetenja, odvisno od sorte in lege. Ko je klas enkrat zunaj je izpostavljen različnim glivičnim okužbam, najbolj škodljive so okužbe s fuzarijskimi glivami, ki poleg nižjega pridelka povzročajo onesnaženost zrnja z mikotoksini. Nevarno obdobje za okužbe klasov s fuzariozami je od konca klasenja do konca cvetenja (BBCH 59-69), tveganje je večje v deževnem vremenu in na njivah, kjer v kolobarju pšenica sledi koruzi. Priporočamo, da posevke pšenice čimpreje, ko bo klasenje zaključeno, zavarujete s katerim od triazolnih pripravkov kot so Prosaro, Caramba, Magnello in podobni.

V posevkih spremljajte tudi razvoj rdečega žitnega strgača. Na nekaterih lokacijah opažamo številna odložena jajčeca, iz katerih se bodo ob otoplitvi vremena hitro razvile ličinke. Okvirni prag zatiranja je 1 ličinka na posamezno bil. Za zatiranje lahko uporabite katerega od pripravkov kot so Biscaya, Bulldock 25 EC, Fastac 100 EC, Decis, Karate zeon, Kaiso EG, Karis 10 SC, Sparviero, Evure, Mavrik 240 in podobni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 20.05.2019 11:46
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS