45. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 20.05.2019 11:43 - Zaključeno


Nadaljevanje nestanovitnega vremena še naprej predstavlja zelo ugodne razmere za okužbe s peronosporo vinske trte. Glede na napovedano otoplitev lahko pričakujemo tudi pospešen razvoj in prirast mladik, kar bo možnosti za primarne okužbe še povečalo. Predvsem na toplejših vinogradniških območjih in pri sortah, ki so hitrejše v razvoju, svetujemo, da za naslednje škropljenje že uporabite enega od registriranih fungicidov s kombiniranim dotikalnim in sistemičnim ali polsistemičnim delovanjem kot je Acrobat MZ WG, Alleato, Alleato Duo, Ampexio, Antracol Combi WP 62,8 (ni več v prodaji; dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Curzate M 72,5 WG, Emendo F, Equation Pro, Folpan Gold, Forum MZ WG, Forum Star, Gett, LBG-01F34, Melody duo WG 66,8 (ni več v prodaji; dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Mikal Flash, Momentum F, Momentum Trio, Moximate 725 WG/ WP/ plus, Nautile DG, Orvego, Pergado D/ F/ MZ, Profiler, Profilux, Reboot, Revus, Ridomil Gold MZ Peptite, Sfinga Extra WDG, Soriale LX, Tanos 50 WG, Twingo ali Valis F. Sicer lahko uporabite tudi kontaktne pripravke, ki smo jih navedli v prejšnjih obvestilih. Pri uporabi slednjih pazite na časovne razmike med posameznimi škropljenji, ki naj ne bodo daljši od 7 dni.

Za varstvo pred oidijem zadostuje dodajanje žveplovih pripravkov. Kjer se oidij pogosteje pojavlja pa svetujemo uporabo pripravkov Karathane Gold 350 EC ali Kusabi 300 SC.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!


Datum objave obvestila: 20.05.2019 11:43
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS