34. VARSTVO VINSKE TRTE - 16.05.2019 14:04 - Zaključeno


Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi, ko je razprtih 5 do 6 listov (BBCH 15 – 16). Na izpostavljenih legah pa so sorte, ki so hitrejše v razvoju kot je Chardonnay, Rumeni muškat že dosegle fenološko fazo BBCH 17 (7 razprtih listov). V razvoju najbolj zaostajata sorti Laški rizling in Šipon, ki sta v fazi razvoja BBCH 14 -15(4 - 5 razprtih listov).

Peronospora in oidij vinske trte

V obdobju do 9. in 15. majam je padla velika količina dežja. Na opazovanih vinogradniških lokacijah smo zabeležili od 44,4 (Gabrnik) do 75,5 mm (Bistrica ob Sotli) dežja. Zaradi nizkih temperatur pogoji za okužbe s peronosporo vinske trte v tem obdobju niso bili izpolnjeni.

Vremenoslovci napovedujejo postopno toplejše, a še vedno nestanovitno vreme, kar bo ustvarjalo pogoje za okužbe s peronosporo vinske trte. Zato svetujemo, da v kratkem obdobju stabilnejšega vremena in pred ponovnim poslabšanjem vremena opravite preventivno škropljenje z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Antracol ali Antracol WG 70 v odmerku 2 kg/ha; Delan pro (3 L/ha); Polyram DF (2,4 kg/ha); ali s pripravki na osnovi aktivne snovi folpet kot so: Folpan 80 WDG (1,25 kg/ha), Follow 80 WG (1,25 kg/ha), Folpan 50 SC (2 L/ha); ali uporabite pripravke, ki poleg folpteta vsebujejo a. s. ciazofamid kot so: Daimyo F, Vincya F, Videryo F v odmerku 2,5 L/ha; ali uporabite pripravek, na osnovi a.s. ciazofamid kot je Mildicut (2 L/ha); ali opravite škropljenje s pripravki na osnovi a. s. mankozeb kot so: Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG ali Pinozeb M – 45 v odmerku 2 kg/ha. Uporabite lahko tudi pripravek, ki poleg mankozeba vsebuje a.s. zoksamid kot je Electis 75 WG (1,5 - 1,8 kg/ha).

Za zatiranje oidija vinske trte dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v odmerku 3 do 8 kg/ha ali Biotip Sulfo 800 SC, Pol- Sulphur 80 WG, WP, Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – granulirano žveplo, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 kg/ha.

V vinogradih, kjer je v lanskem letu prišlo do močnejših okužb z oidijem, priporočamo namesto naštetih pripravkov uporabo pripravka Universalis ( 2 L/ha), ki deluje tako na oidij kot peronosporo. Proti oidiju vinske trte lahko uporabite tudi pripravek Karathane Gold 350 EC (0,5 L/ha) ali Kussabi 300 SC (0,15 L/ha), ki ga dodate že naštetim kontaktnim fungicidom za zatiranje peronospore.

V primeru toče opravite škropljenje s kontaktnim fungicidom na osnovi aktive snovi folpet kot so: Folpan 80 WDG, Follow 80 WG ali Folpan 50 SC.


Datum objave obvestila: 16.05.2019 14:04
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS