47. Solatna plesen - 16.05.2019 10:49 - Zaključeno


V nekaterih posevkih solat z gostejšimi sestoji se je pričela pojavljati solatna plesen, ki jo prepoznamo po beli plesnivi prevleki na spodnji strani listov. Skrb za primerno gostoto posevka, redno odstranjevanje plevela in zmerno gnojenje so pomembni preventivni ukrepi, sicer pa za zatiranje bolezni lahko uporabite naslednja sredstva: Enervin, Gett, Infinito, Mirador 250 SC, Ortiva, Pergado MZ, Poyram DF, Revus, Previcur Energy (samo v zavarovanem prostoru), Ridomil Gold MZ Pepite, Zaftra AZT 250 SC, Zoxis 250 SC, v ekološki pridelavi pa Amylo-X in Cuprablau Z 35 WG.


Datum objave obvestila: 16.05.2019 10:49
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS