33. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 15.05.2019 15:09 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije so jablane in hruške v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 71, ko so plodiči že večji od 10 mm.

Škrlup in pepelasta plesen

V obdobju med 9. in 14. majem smo na sadjarskih lokacijah zabeležili od 12,2 (Črnova) do 52,6 mm (Bistrica ob Sotli) in bili so izpolnjeni pogoji za dve okužbi, eno v času med 9. in 10.5.in drugo med 12. in 14.5. V naravi smo kljub kontinuiranim izbruhom spor večje število spor zabeležili v času med 9. in 10. majem.

Deževno in se nadaljuje in ustvarja nove pogoje za okužbo ter onemogoča preventivni pristop škropljenja proti škrlupu.

Zato ob ustalitvi vremena povsod, kjer je so od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) dnevi in je bilo listje skupaj mokro več kot dva dni ter je padlo več kot 20 mm dežja, opravite škropljene z enim od sistemičnih IBE pripravkov na osnovi aktivne snovi difenkonazol kot so: Score 250 EC (0,2 L/ha), Difcor 250 EC (0,2 L/ha), Difenzone (0,2 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha) ali Duaxo koncentat (1,1 L na višinski meter krošnje /ha, najvišji dovoljen odmerek 3,3 L/ha) in tetrakonazol Domark 100 EC (0,4 l/ha), ki mu dodate kontaktni fungicid Delan 700 WG (0,75 kg/ha).

Proti pepelasti plesni dodajte pripravke na osnovi močlivega žvepla pripravkov kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 3 kg/ha.

V nasadi, kjer je pepelasta plesen prisotna, z uporabo pripravkov na osnovi strobilurinov počakajte na stabilnejše vremenske razmer. Ob dovolj dolgih vmesnih obdobjih suhega vremena je v tem obdobju proti pepelasti plesni bolj smiselna uporaba pripravkov kot so: Luna experience (0,75 L/ha), Topas 100 EC ali Topaze v odmerku 0,5 L/ha.

Krvava uš, vejičasti in ameriški kapar

V nasadih, kjer se je pojavila krvava uš v večjem obsegu, z zatiranjem počakajte na toplejše vreme (temperatura nad 15 °C). Po ustalitvi vremena in napovedanih višjih temperaturah bo optimalen čas za uporabo pripravka Pirimor 50 WG (0,75 kg/L) z dodatkom močila ali olja. Uporabite veliko količino vode (vsaj 800 L/ha) in poškropite tudi rane na koreninskem vratu ter koreninske izrastke.

Namesto omenjenega pripravka lahko za zatiranja krvave uši uporabite tudi pripravek Movento SC 100 (1,9 L/ha), Z njim je proti krvavi uši smiselno škropiti v vseh tisti nasadih, kjer imate prav tako težave z obvladovanjem vejičastega in ameriškega kaparja. Uporaba pripravka je smiselna tudi v mladih nasadih jablan, kjer imate težave z jablanovo listno hržico.

Oba pripravka zatirata tudi ostale vrste uši.

Jabolčni zavijač

Trenutno hladno vreme ne ustvarja pogojev za parjenje in odlaganje jajčec. O dinamiki leta in rokih zatiranja vas bomo obveščali.


Datum objave obvestila: 15.05.2019 15:09
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS