42. OBVESTILO O VARSTVU OZIMNIH ŽIT - 13.05.2019 11:30 - Zaključeno


Nizke temperature so nekoliko upočasnile razvoj rastlin, hladno in deževno vreme pa je ugodno za širjenje različnih glivičnih bolezni žit. Varstvo ozimnih ječmenov s fungicidi je večinoma že mimo, če posevkov še niste uspeli zavarovati to opravite do začetka cvetenja, saj kasnejša raba fungicidov ne bo imela več bistvenega učinka. Uporabite katerega od učinkovitih fungicidov kot so Amistar opti, Ascra xpro, Elatus era, Priaxor EC, Prosaro, Seguris xtra, Siltra xpro, Zantara in podobni.

Ozimne pšenice so sedaj večinoma še v obdobju razvoja listne nožnice ali začenjajo s klasitvijo. Med cvetenjem pšenice bo potrebno posevke zavarovati pred okužbami klasov s fuzarijskimi glivami, do katerih prihaja predvsem v primeru deževnega vremena med cvetenjem pšenice. Za zatiranje fuzarijskih okužb klasov priporočamo rabo katerega od triazolnih pripravkov kot so Prosaro, Caramba, Magnello in podobni.

V posevkih žit spremljajte tudi razvoj rdečega žitnega strgača. Okvirni prag zatiranja je v povprečju 1 ličinka na posamezno bil. Uporabite lahko katerega od pripravkov kot so Biscaya, Bulldock 25 EC, Fastac 100 EC, Decis, Karate zeon, Kaiso EG, Karis 10 SC, Sparviero, Evure, Mavrik 240 in podobni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 13.05.2019 11:30
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS