61. OBVESTILO O ZATIRANJU BOLEZNI V ŽITIH - 10.05.2019 13:53 - Zaključeno


Najugodnejši čas za zadnje zatiranje bolezni v žitih je v času začetka klasenja do konca cvetenja, ko lahko najučinkoviteje zaščitimo tudi klas pred boleznimi klasa. V priloženem seznamu so navedeni registrirani fungicidi. Pred uporabo fungicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI !

 

V Vipavski dolini in Slovenski Istri so posevki ozimne pšenice v fazi zastavičarja, ozimni ječmeni pa že klasijo. Rast in razvoj ob sedanjem hladnejšem vremenu poteka nekoliko počasneje, vendar bodo ob nastopu toplega vremena, nastali idealni pogoji za razvoj bolezni (vlaga in toplota). Na pšenici smo že opazili pege pšenične listne pegavosti (Septoria tritici), po dežju pa bo v gostih posevkih velika nevarnost za širitev žitne pepelovke. Na ječmenih v Vipavski dolini smo že opazili pege ječmenove ramularijske pegavosti (izrazite črnorjave pege na listih velike do 3 mm), ki lahko povzroči popoln propad listne površine, veliko pa je tudi ječmenovega listnega ožiga (podolgovate svetlo rjave pege s temnorjavim robom).

V klasenju pričakujemo tudi okužbe klasa z rjavenjem pšeničnih plev (Septoria nodorum) in fusariozami. Okužba s temi boleznimi se izvrši v času cvetenja žit, zato je najugodnejši čas za zaščito listov in klasa škropljenje v času od začetka klasenja, pa do konca cvetenja žit. Priporočamo, da pregledate svoje posevke ozimnih žit in jih v primeru močnejših okužb zaščitite s fungicidi. Škropljenje je nujno, če najdete okužbe pri 30 % rastlin na zgornjih treh listih. Preventivno zaščito proti boleznim klasa priporočamo vsem pridelovalcem ozimne pšenice (tudi ječmena), saj je posledica okuženih klasov presežena vsebnost mikotoksinov v zrnju.

 

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

 

 

REGISTRIRANI FUNGICIDI V ŽITIH V LETU 2019 (na dan 17. 4. 2019)

PRIPRAVEK

ODMEREK

UPORABA NA

K

DELUJE NA / OPOMBE

MIRADOR XTRA

Azoksistrobin 20% +

Ciprokonazol 8%

1,5-2 l/ha

J, PŠ, O, T, R

45 dni

bela gniloba, črna listna pegavost kapusnic, ječmenova pepelovka, ječmenova mrežasta pegavost, pšenična listna pegavost,pšenična pepelovka ,pšenična rja

 

CHAMANE

Azoksistrobin 25%

1,0 l/ha

J, O, PŠ, R, T

35 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, snežna plesen, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ovsova rja, ržena rja, pšenična rja

AMISTAR OPTI

Azoksistrobin 8% + klorotalonil 40%

Datum veljavnosti 31.10.2019.

2,5 l/ha

J, PŠ, T

ČU

helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja

ječmenov listni ožig, ječmen. mrežasta pegavost, ječmen. ramularijska pegavost, ječmen. rja, listne pegavosti iz rodu Septoria

 

ARCHER MAX

Fenopropidin 45% + propikonazol 12,5%

Datum veljavnosti 31.10.2019.

1,0 l/ha

J, PŠ, R, T

42 dni

helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ržena rja

FLEXITY

Metrafenon 30%

0,5 l/ha

J, PŠ, O

35 dni

 

Žitna pepelovka

AVOCA SUPER

= PROCEED

Ciprokonazol 4% + klorotalonil 37,5%

 

2,0 l/ha

42 dni

Pšenična listna pegavost, pšenična rja, rumena rja

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

Datum veljavnosti 31.10.2019.

PROPI 25 EC = BUMPER 25 EC

Propikonazol 25%

0,5 l/ha

J, O, PŠ, R

35 dni

Pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, rumena rja, glive iz rodu Cladosporium, ječmenova rja, pepelovke iz rodu Erysiphe, ržena pepelovka, ržena rja

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

SIRENA

Metkonazol 6%

1,5 l/ha

J, O, PŠ, R, T

35

dni

fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice ječmenova rja ,pšenična listna pegavost, ržena rja

CARAMBA

Metkonazol 6%

 

1,5 l/ha

 

J, PŠ, R, T

 

35 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rje iz rodu Puccinia, ječmenova rja, ržena rja

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

Upoštevati je potrebno 20 m netretiran pas od voda 1. in 2. reda!

LIBRAX

Fluksapiroksad 6,25% + metkonazol 4,5%

1,33 – 2,0 l/ha

J, PŠ, R, T

35 dni

Žitna pepelovka, helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična listna rja, rumena rja, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenov listni ožig, ječmenova ramularijska pegavost, listne pegavosti iz rodu Septoria, pšenična listna rja

DITHANE DG Neotec =

MANKOZ 75 WG

Mankozeb 75%

2,0 kg/ha

14 dni

Listne pegavosti iz rodu Septoria

DITHANE M-45

Mankozeb 80%

2,0 kg/ha

14 dni

Listne pegavosti iz rodu Septoria

PENNCOZEB 75 DG

Mankozeb 75%

 

2,0 kg/ha

28 dni

Listne pegavosti iz rodu Septoria

EMINENT 125 EW

Tetrakonazol 12,5%

1,0 l/ha

35 dni

Pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka

Do začetka cvetenja

FALCON EC 460

Spiroksamin 25% + tebukonazol 16,7% + triadimenol 4,3%

0,6 l/ha

J, PŠ

35 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost

 

FOLICUR EW 250 = BALTAZAR = ORIUS 25 EW= STAR TEBUKONAZOL

Tebukonazol 25%

1,0 l/ha

J, O, PŠ, R

42 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova pepelovka, pepelovke iz rodu Blumeria.

Samo ob uporabi traktorske škropilnice! Uporaba na durum pšenicah ni dovoljena.

TEBUSHA 25% EW

Tebukonazol 25%

 

1,0 l/ha

 

J, PŠ, R, T

 

35 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia

BUZZ ULTRA DF

Tebukonazol 75%

0,33 kg/ha

35 dni

Rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, fuzarioza ,pšenična listna pegavost

KEYPRO

Ciprokonazol 10%

1,0 l/ha

35 dni

Listne pegavosti iz rodu Septoria, rje iz rodu Puccinia

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

MAGNELLO

Difenokonazol 10% + tebukonazol 25%

Datum veljavnosti do 31.12.2019

1,0 l/ha

ČU

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev

Sredstvo je dovoljeno uporabljati le, ko so na rastlinah prisotne pšenične listne pegavosti!

COMRADE

Azoksistrobin 20% + ciprokonazol 8%

0,75 l/ha

J, PŠ

42 dni

Pšenična rja, rumena rja, pšenična listna pegavost.

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

 

MIRADOR FORTE

Azoksistrobin 6% + tebukonazol 10%

1,5 - 2,0 l/ha

J, PŠ, T

35 dni

Pšenična listna pegavost, pšenična pepelovka, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, ječmenova pepelovka, ječmenova mrežasta pegavost

Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m

od voda 1. reda in 10 m od voda 2. reda!

OPUS 1

Epoksikonazol 8,4% + fenopropimorf 25%

1,0 - 1,5 l/ha

J, O, PR, PŠ, R, T

35 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, lomljivost žitnih bilk, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka.

Obvezno zagotoviti 50 m varnostni pas ob vodah!

PRIAXOR EC

Fluksapiroksad 7,5% + piraklostrobin 15%

1,5 l/ha

J, PŠ, R, T

35 dni

Helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, rumena rja, ržena rja, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova ramularijska pegavost, ječmenova rja

PROSARO

Protiokonazol 12,5% + tebukonazol 12,5%

Datum veljavnosti 31.7.2019.

1,0 l/ha

J, PŠ, R, T

 

35 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, snežna plesen, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ržena rja, rje iz rodu Puccinia,

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

ZANTARA

Biksafen 5% + tebukonazol 16,6%

1,5 l/ha

J, PŠ, R, T, O

35 dni

Pšenična pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, snežna plesen, temna pegavost pšenice, fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, rženi listni ožig, listna pegavost ječmena, ječmenova ramularijska pegavost, ovsova rja

Vstop na tretirano površino je dovoljen 4 dni po tretiranju. Zahtevan je 20 m varnostni pas od meje brega voda 1. in 2. reda !

RETENGO

Piraklostrobin 20%

 

1,25 l/ha

 

J, PŠ, R, T,O

 

35 dni

Helmintosporiozna pegavost pšenice, rumena rja, ržena rja, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmen. rja, sončni ožig

SEGURIUS XTRA

Azoksistrobin 10% + ciprokonazol 8% + izopirazam 10%

1,0 l/ha

J, PŠ

35 dni

Pšenična listna pegavost, pšenična pepelovka, pšenič. rja, rjavenje pšeničnih plev, ječmenova pepelovka, ječmen. mrežasta pegavost, ječmenova ramularijska pegavost, ječmenova rja.

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

SPHERE 535 SC*

Ciprokonazol 16% + trifloksitrobin 37,5%

Datum veljavnosti 31.7.2019.

0,5 l/ha

J, PŠ

35 dni

Pšenič. listna pegavost, pšenična pepelovka, rje iz rodu Puccinia, ječmen. listni ožig, ječmen. pepelovka, ječmen. mrežasta pegavost, ječmen. rja

TOPSIN – M*

Tiofanat-metil 70%

1,1 kg/ha

PŠ, T

42 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice

ZAMIR

Prokloraz 26,7% + tebukonazol 13,3%

1,5 l/ha

J, PŠ, R, T

35 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ržena rja

Dodajanje gnojil na osnovi amon nitrata in sečnine lahko vpliva na intenziteto pojava

kloroze in rjavenja listja!

COSAN = VINDEX 80 MG = PEPELIN

Žveplo 79,6%

5,0- 7,5 kg/ha

J, R, PŠ, T

35 dni

Pepelovke iz rodu Erysiphe (žitna pepelovka); ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE!

Sredstvo se uporablja preventivno.

KUMULUS DF = THIOVIT JET = MICROTHIOL SPECIAL

Žveplo 80%

5,0- 7,5 kg/ha

J, PŠ, R, T

35 dni

Pepelovke iz rodu Erysiphe,

Sredstvo se uporablja preventivno

 

ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE!

MICROTHIOL SC

Žveplo 82,5%

5- 7,5 l/ha

J, PŠ, R, T

35 dni

Žitna pepelovka

Sredstvo se uporablja preventivno

ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE!

ELATUS ERA

Benzovindiflupir

7,5% + protiokonazol 15%

Datum veljavnosti do 31.7.2019

1 l/ha

J,PŠ,R,T

42 dni

Rje iz rodu Puccinia,pšenična listna pegavost,ječmenov listni ožig, ječmenova ramularijska pegavost, rjavenje pšeničnih plev, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, fuzarioza

 

ELATUS PLUS

Benzovindiflupir 10%

1 l/ha

J,PŠ,R,T

42 dni

Rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, rjavenja pšeničnih plev, ječmenov listni ožig, ječmenova ramularijska pegavost, ječmenova mrežasta pegavost

AMISTAR= MIRADOR 250 SC = ORTIVA =

ZOXIS 250 SC =ZAFTRA AZT 250 SC

Azoksistrobin 25 %

1 l/ha

J,PŠ,R,T

35 dni

Rje iz rodu Puccinia,rjavenje pšeničnih plev, ječmenov listni ožig

TAZER 250 SC

Azoksistrobin 25%

0,8 l/ha

J, PŠ

35 dni

Fuzarioza korenina, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničn. plev, ržena rja, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmen. mrežasta pegavost, ječmen. rja

SILTRA XPRO

Biksafen 6% +

Protiokonazol 20%

Datum veljavnosti 31.7.2019.

1 l/ha

J,PŠ,R,T,O

35 dni

Fuzarioza, helmintosporioza kliničnih listov,lomljivost žitnih bilk, progavosti iz rodu Pyrenophora, rje it rodu Puccinia, ječmenova rja, ječmenov listni ožig, žitna pepelovka

 

PRIAXOR EC

Fluksapiroksad 7,5%+

Piraklostrobin 15%

 

1,5 l/ha

J, PŠ, R, T

35 dni

ječmenov listni ožig ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova ramularijska pegavost, ječmenova rja, pšenična listna pegavost, rumena rja, ržena rja, temna pegavost pšenice, žitna pepelovka

ASCRA XPRO

Biksafen 6,5 %+

Fluopiram 6,5%+

Protiokonazol 13

1,2 – 1,5 l/ha

J, PŠ, R

ČU

fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice ,ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova ramularijska pegavost, ječmenova rja, listne pegavosti, lomljivost žitnih bilk, ovsova rja, pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, rumena rja, ržena rja, temna pegavost pšenice, žitna pepelovka;

Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m

od voda 1. reda in 10 m od voda 2. reda!

LEGENDA: J – ječmen, O – oves, PŠ – pšenica, PR – pira, R- rž, T – tritikala, ČU – karenca zagotovljena s časom uporabe, za EKO – dovoljen v ekološki pridelavi; Pri škropljenju je potrebno natančno upoštevati »Navodilo o uporabi« in biti pozoren na pravilne odmerke, čas škropljenja in pogoje ob škropljenju (odsotnost vetra) ter na varstvo voda in neciljnih organizmov. Pri spravilu ječmena še posebej paziti na karenco! Pri boleznih ječmena je povdarjena ječmenova ramularijska pegavost, ki se poleg ostalih bolezni že pojavlja v Vipavski dolini.

Pripravila: A. Poženel, 17.4. 2019


Datum objave obvestila: 10.05.2019 13:53
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS