58. OBVESTILO O VARSTVU KORUZE PRED PLEVELI - 09.05.2019 08:27 - Zaključeno


Koruze posejane v aprilu so sedaj na lažjih tleh že vzkalile in imajo 2-3 liste, na težjih hladnejših tleh pa še kalijo. Setev koruze še ni povsem končana, saj so nekatera težja tla še vedno prevlažna za setev. Pleveli so že vzkalili in kljub hladnejšemu vremenu pridno rastejo

 

Pri uporabi herbicidov pred in tik po vzniku v teh hladnejših dneh lahko pričakujemo pri nekaterih herbicidnih kombinacijah zastoj rasti pri koruzi, ki je v stresu zaradi hlada in namočenosti zemlje. V tabeli navajamo herbicide, ki se rabijo pred vznikom koruze ali tik po vzniku koruze. Priporočamo dosledno upoštevanje odmerkov herbicida in vode na ha in časa uporabe iz »Navodila o uporabi«! Posebej priporočamo, da preberete vsa opozorila, ki se nanašajo na kolobarne omejitve in fitotoksičnost in jih dosledno upoštevajte!

 

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

 

SEZNAM HERBICIDOV V KORUZI PRED IN TIK PO VZNIKU 2019

 

SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDOV, KI JIH UPORABLJAMO PRED VZNIKOM oz. TIK PO VZNIKU KORUZE IN PLEVELOV, 17. 4. 2019

PRIPRAVEK

ODMEREK /ha

DELOVANJE, UPORABA

OPOMBE

STOMP AQUA

Pendimetalin - 45,5%

3,3 l/ha

Pred vznikom in do 4. lista koruze in velikosti plevelov do 2 lista. Zatira travne plevele in nekatere širokolistne plevele

Ob uporabi sredstva naj bodo tla vlažna. Tal se ne sme obdelovati 3-5 tednov, se ga ne sme zadelati ! Datum veljavnosti do 31.7.2019

ACTIVUS 40 WG

Pendimetalin - 40%

SHARPEN 40 SC

4 kg/ha

 

3 – 5 l/ha

Pred vznikom in takoj po vzniku koruze, Zatira travne in na nekatere širokolistne plevele

Ne smemo ga uporabiti v času vznika koruze, seme mora biti dobro pokrito

ACTIVUS 40 WG Zaloge v uporabi do: 12.8.2019

SHARPEN 40 SC Datum veljavnosti do 31.7.2019

SHARPEN 33 EC

Pendimetalin - 33%

 

3,3 l/ha

po setvi, vendar pred vznikom koruze

Zatira enoletne ozkolistne in

širokolistne plevele

Slabo zatira slak

 

Datum veljavnosti do 31.10.2019

FRONTIER X2

dimetenamid - P -72 %

1 – 1,4 l/ha

Pred ali po vzniku koruze, pred vznikom plevelov !

Zatira enoletne travne plevele, delno širokolistne (ščir),

Uporaba na lahkih tleh z malo org. snovi in na Krasu prepovedana !

Boljši v kombinaciji.

Datum veljavnosti do 31.10.2019

DUAL GOLD 960 EC ==

EFICA 960 SC metolaklor-s - 96 %

1 – 1,5 l/ha pred vznikom

1– 1,3l/ha po vzniku

pred in po vzniku do 2. listov koruze; Zatira enoletne ozkolistne,delno širokolistne plevele

ni za kisla tla pod pH 5,2

Na VVO le po vzniku posevka

Datum veljavnosti do 31.7.2019

 

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC

metolaklor-s -31,255+ terbutilazin -18,75%

4 – 4,5 l/ha

Pred in po vzniku do 2. lista koruze

 

Zatira travne in širokolistne plevele

Na VVO le po vzniku posevka

Učinkovito zatira ambrozijo.

KOBAN TX

Petoksamid -30% + terbutilazin- 18,75%

4 l/ha

Pred in po vzniku do 4. lista koruze

Zatira širokolistne in ozkolistne plevele

 

Slabo deluje na slak

Varnostni pas 15 m od meje brega voda 1. in 10 m od meje brega voda 2. reda.

Kolobarne omejitve!

Datum veljavnosti do 1.12.2019

 

MERLIN FLEXX

Izoksaflutol - 24 %

 

0,3 l/ha –pred vznikom

0,4 l/ha po vzniku

 

Po vzniku do največ 3. lista koruze

Zatira enoletne širokolistne in nekatere enoletne ozkolistne plevele

 

Seme mora biti dobro pokrito

SUCCESSOR 600 PRO == SUCCESSOR 600

petoksamid- 60%

2 l/ha

pred in po vzniku koruze do 4. lista,

Zatira travne in širokolistne plevele

Potrebna zadostna talna vlaga

SUCCESSOR 600 PRO zaloge v uporabi do 31.7.2020

LUMAX

Mezotrion-3,75 %+metolaklor-s -37,5 % +terbutilazin -12,5

3 – 4 l/ha

Pred vznikom do največ 4. lista koruze! Zatira enoletne širokolistne in travne plevele

Pred vznikom izven VVO, nižji odmerki na lahkih tleh. Učinkovito zatira ambrozijo.

Datum veljavnosti do 31.7.2019

ADENGO ==
ADENGO 315 SC

Izoksaflutol-22,5%+ tienkarbazon metil-9%

0,44 l/ha

Pred ali po vzniku koruze do 3.lista koruze

Zatira enoletne široko in ozkolistne plevele

 

Zatira lobodo, metliko,dresni – ščavje,pasje zelišče, muhvič, kostrebo, srakonjo,..

Datum veljavnosti do 31.7.2019

CALLISTO 480 SC

mezotrion -48%

0,25 – 0,3 l/ha pred vznikom

0,15 – 0,25 l/ha po vzniku + močilo

Pred in po vzniku do faze 8 listov pri koruzi,

za zatiranje širokolistnih plevelov

Tudi za zatiranje navadne kostrebe, tudi preslice in ambrozije

CALARIS PRO

Mezotrion 5%+

 

Terbutilazin 32,6%

2,0-2,3 L/ha

Sredstvo se lahko uporablja po setvi, pred vznikom koruze ali po vzniku koruze

do razvojne faze, ko je razvit 4. list

Za zatiranje enoletnega

širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela.

V primeru običajnega spravila koruze

se priporoča globoko oranje,

KYELO

2,4-D 16%+

Glifosat 24%

3-5 L/ha

pred setvijo koruze in žit

Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela

ROUNDUP POWERMAX

glifosat 79,2%

1-5

kg/ha

7 do 10 dni pred setvijo koruze

za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela

Pripravila: A. Poženel,univ.dipl.inž.agr.;KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2019,MKGP,URSVHVVR


Datum objave obvestila: 09.05.2019 08:27
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS