40. OBVESTILO O VARSTVU OZIMNIH ŽIT - 06.05.2019 10:45 - Zaključeno


Vremenske razmere s pogostimi padavinami v preteklem tednu so bile zelo ugodne za razvoj in širjenje različnih bolezni žit. Če ječmenov še niste zavarovali s fungicidom priporočamo, da to storite takoj, čim bodo razmere dopuščale. Uporabite katerega izmed pripravkov kot so Amistar opti, Ascra xpro, Elatus era, Priaxor EC, Prosaro, Seguris xtra, Siltra xpro, Zantara in podobni. Škropljenje s fungicidom priporočamo tudi, če je od prvega škropljenja preteklo že več kot 14 dni.

Ozimne pšenice sedaj večinoma zaključujejo s kolenčenjem. Priporočamo, da posevke zavarujete s fungicidom takoj, ko bo razvit vrhnji list - zastavičar (BBCH 39). Ohranjanje zdravega zastavičarja in dveh listov pod njim čimbolj dolgo, je odločilnega pomena za dober pridelek zrnja. Priporočamo predvsem rabo katerega od dobro učinkovitih novejših fungicidov kot so Ascra xpro, Elatus era, Priaxor EC, Seguris xtra in Zantara, lahko pa uporabite tudi druge registrirane fungicide.

V posevkih spremljajte tudi razvoj rdečega žitnega strgača. Okvirni prag zatiranja je v povprečju 1 ličinka na posamezno bil. Uporabite lahko katerega od pripravkov kot so Biscaya, Bulldock 25 EC, Fastac 100 EC, Decis, Karate zeon, Kaiso EG, Karis 10 SC, Sparviero, Evure, Mavrik 240 in podobni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 06.05.2019 10:45
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS