32. OBVESTILO O VARSTVU SOLATE PRED POLŽI - 26.04.2019 14:09 - Zaključeno


V nekaterih posevkih solate v zadnjih dneh beležimo povečan pojav polžev slinarjev in lazarjev, ki lahko ob prerazmnožitvi povzročijo večjo škodo. Ker polžem dobro dene vlažno okolje, je pomembno da odstranjujemo plevele v posevku in njegovi neposredni bližini. Kjer razmere dopuščajo polže odstranjujemo ročno, sicer pa so za zatiranje polžev v solati na voljo prehranske vabe na osnovi železovega (III) fosfata Iron max, Compo bio sredstvo proti polžem, Ferramol in metaldehida Agrosan B – polžomor, Biotip vaba za polže, Carakol, Celaflor limex, Kolflor, Lima gold 3 %, Limaks, Medal, Metarex inov, Polžokill, Terminator plus vaba za pože.

 

Pred rabo fitofarmacevtskih sredstev skrbno preberite in upoštevajte priložena navodila!


Datum objave obvestila: 26.04.2019 14:09
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Neja Marolt
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS