52. Integrirana pridelava hmelja - 06.09.2004 10:53 - Poslano


Glede na številna vprašanja v zvezi z Integrirano pridelavo poljščin v letu 2004 vas Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Sloven ije (i nštitut) obvešča, da ste vsi, ki ste za kontrolno organizacijo izbrali inštitut, v teh dneh prejeli pismeno obvestilo v zvezi s to problematiko. Kontaktna oseba za vprašanja Integrirane pridelave poljščin na inštitutu je g. Joško Livk.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:53
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS