28. ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNEM JEČMENU - 19.04.2019 10:48 - Zaključeno


Razvoj ozimnih ječmenov je različen, odvisno od območja pridelave, sorte in tehnologije pridelave. V hladnejših legah rastline pretežno še kolenčijo, v toplejših območjih in legah pa je razvoj nekoliko hitrejši. Sušno vreme v marcu je onemogočalo razvoj bolezni, zato so posevki dokaj zdravi, razen v nekaterih sortah so se po zadnjem dežju začela pojavljajti znamenja ječmenove mrežaste pegavosti in nekaterih drugih listnih pegavosti (Septoria nodorum). Priporočamo pregledovanje njiv! V posevkih, kjer opazite znamenja okužbe z različnimi pegavostmi na približno polovici rastlin priporočamo, da jih s fungicidi zavarujete čimprej. Uporabite katerega izmed pripravkov kot so Archer max, Amistar opti, Ascra xpro, Elatus era, Priaxor EC, Prosaro, Seguris xtra, Zantara in podobni.

V posevkih, kjer znamenj bolezni ne opažate ali samo posamezne pegice ali nameravate ječmen škropiti samo enkrat pa priporočamo, da počakate z rabo fungicida do faze BBCH 49 (ko opazite nabrekanje listne nožnice in so konice resic komaj vidne). S škropljenjem v tem obdobju boste zatrli tudi ječmenovo ramularijsko pegavost, ki se pokaže šele po klasenju, vendar je takrat več ni mogoče zatirati.

V posevkih žit spremljajte tudi pojave rdečega žitnega strgača. Dokler opažate samo hrošče in odložena jajčeca, ličink pa ne, dodajanje insekticida ni smiselno. Ineskticide uporabite v primeru preseženega praga zatiranja (1 ličinka na bil oz. 10 ličink/m2).

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 19.04.2019 10:48
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS