52. Varstvo hmelja - 06.09.2004 10:53 - Poslano


V proizvodnih, redno varovanih nasadih kultivarjev, ki so občutljivi na hmeljevo pepelovko bolezni do sedaj nismo opazili. V kontrolnem neškropljenem nasadu v Žalcu pa je pojav hmeljeve pepelovke zelo močan! Ta pojav kaže na ugodne razmere za razvoj te bolezni. Priporočamo vam, da do pojava prvih znakov nasade občutljivih kultivarjev redno varujete s pripravki na podlagi žvepla ali s Systhane 12 E.

Po pojavu bolezni pripravki na podlagi močjivega žvepla ne bodo dovolj učinkoviti, zato v takšnem primeru uporabite Systhane 12 E. Karence za pripravke na podlagi močljivega žvepla so 7 dni, za Systhane pa 14 dni.

Hmeljeva peronospora

Spore hmeljeve peronospore so prisotne v kritičnem številu, (ki je preseženo za 3 do 4-krat). Ob ugodnem vremenu bo nevarnost za okužbo velika. Zato vam priporočamo, da hmeljišča intenzivno varujete v skladu z dosedanjimi navodili. Upoštevajte karence, ki so za pripavke na podlagi bakra in Aliette Falsh 14 dni, za Cursate R pa 7 dni.

Pr osena vešča t renutno hmeljišč še ne ogroža. Vsi, ki boste na območju Savinjske doline obirali hmelj še med 5. in 10. septembrom, bodite pozorni na morebitna sporočila v zvezi s tem škodljivcem na telofonskem odzivniku in na spletni strani ihps.si


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:53
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS