21. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 17.04.2019 14:13 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije so jablane povprečno na opazovane lokacije v fenološki fazi cvetenja. Sorte, ki so zgodnejše v razvoju (Carjevič) so vrh cvetenja že dosegle. Vremenoslovci napovedujejo postopno toplejše in sončno vreme, zato lahko v naslednjih dneh pričakujemo fazo polnega cvetenja tudi pri ostalih sortah. Hruške so v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi polnega cvetenja (BBCH 64 - 65).

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič

F2 - G

65 - 67

Idared, Jonagold,

F2

64 - 65

Braeburn, Gala

F

63

Zlati delišes, Elstar, Fuju

F

62 - 63

Na območju Koroške so jablane v povprečju na opazovane sorte v fazi BBCH 57-59, hruške pa vstopajo v fazo cvetenja BBCH 59-60.

Škrlup in pepelasta plesen jablan

Na opazovanih sadjarskih lokacijah je med 7. in 13. aprilom deževalo vsak dan, padlo od 33,4 mm (Bistrica ob Sotli) do 50 mm (Kasaze ) dežja. Na vseh lokacijah so bili v tem času izpolnjeni pogoji za dve močni okužbi. Tudi med 14. in 15. aprilom je padla manjša količina dežja, od 1 do 3 mm in na opazovanih lokacijah so bili spet izpolnjeni pogoji za lahko ali zmerno okužbo. V tem obdobju smo v naravi beležili kontinuirane izbruhe askospor. Ulovi so bili najštevilčnejši po zadnjih padavinah (2531 spor/5 stekelc).

Glede na vremensko napoved toplejšega in sončnega vremena v drugi polovici tedna ne pričakujemo izpolnjenih pogojev za nove okužbe. Zato naslednje škropljenje proti škrlupu približajte in opravite pred napovedjo naslednjih padavin.

Škropljenje opravite z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Delan Pro (2,5 L/ha), Delan 700 WG (0,75 kg/ha) ali fungicidov iz skupine ditiokarbamatov: Avtar 75 NT (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil plus 75 WG (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kg/ha), Mankoz 75 WG (2kga/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha), ali z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha).

Toplejše vreme bo ustvarjalo pogoje za okužbe z jablanovo pepelovko. Za zmanjšanje infekcijskega potenciala bolezni, dodajte enega pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 3 kg/ha.

V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem jablanove pepelovke pa uporabite enega od specifično delujočih fungicidov kot so: Luna experience (0,75 L/ha), Stroby WG (0,2 kg/ha), Flint (0,15 kg/ha), Zato 50 WG (0,15 kg/ha), Tercel (2,5 kg/ha), Sercadis (0,25 L/ha) ali Sercadis plus (0,72 L/ha).

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu in pepelasti plesni velja tudi za hruške.

Rdeča sadna pršica

Z otoplitvijo vremena lahko pričakujemo intenzivno izleganje prve generacije rdeče sadne pršice. Preglejte nasade, glejte predvsem prve manjše liste na dvoletnem lesu. V primeru preseganja praga škodljivosti (4 in več pršic na list), opravite škropljenje s pripravkom Zoom 11 SC (0,5 L/ha), Kanemite SC v odmerku 0,625 L/ha na 1 m višine krošnje ali Nissorun 10 WP v odmerku 0,33 kg/ha na višinski meter krošnje, pri čemer skupni odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha.

Z naštetimi sredstvi se na istem zemljišču lahko tretira največ en krat v eni rastni sezoni.

Jabolčna grizlica

Ulovi jabolčne grizlice na belih lepljivih ploščah so na opazovanih lokacijah zelo različni in na posameznih lokacijah že dosegajo praga škodljivosti. Redno spremljajte nalet grizlice. Zatiranje škodljivke opravite v primeru, ko je prag škodljivosti presežen (skupno 30 in več grizlic na posamezno ploščo). Škropljenje opravite po končanem cvetenju z enim od pripravkov kot so: Mospilan 20 SG (0,04 %), Calypso SC 480 (0,3 L/ha) ali Neemazal T/S (1,5 L/ha na meter višine krošnje).

Vsi omenjeni pripravki delujejo tudi na listne uši.

VSE NAŠTETE INSEKTICIDE LAHKO UPORABITE SAMO, KO BO CVETENJE JABLAN POPOLNOMA ZAKLJUČENO!

Opozorilo: Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev se med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti ne sme tretirati s sredstvi, ki so nevarna oz. strupena za čebele. Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele pred njihovo uporabo še posebej pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarne za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Jabolčni zavijač

Let prve generacije metuljčkov jabolčnega zavijača se začne, ko je vsota efektivnih temperatur pri pragu 10 °C okoli 80 °C, kar po dolgoletnih opazovanjih na območju Celjske in Koroške regije sovpada s fenološko fazo intenzivnega odpadanje venčnih listov (BBCH 67). Trenutno je na sadjarskih lokacijah Celjske regije vsota efektivnih temperatur pri pragu 10 °C od 14,9 °C (Braslovče); 16,4 °C (Ponikva); 30,5 °C (Črnova); 31,8 (Kasaze ); 34,8 °C (Slovenske Konjice) do 49,2 °C (Bistrica ob Sotli). Glede na dane podatke in vremensko napoved lahko na območju Celjske in Koroške regije prve metuljčke jabolčnega zavijača pričakujemo v naslednjem tednu (čez šest do deset dni). Zato tisti, ki ste se pri zatiranju jabolčnega zavijača odločili tudi za metodo zbeganja–konfuzijo, v prvi polovici naslednjega tedna izobesite feromonske vabe in nato ob ulovu prvega metuljčka na feromonsko vabo izobesite tudi dispenzorje. Izberete lahko med naslednjimi dispenzorji: RAK 3, EXOSEX, ISOMATE C TT ali Semios NET – Codling Moth.

Hrušev ožig

Nizke temperature do zdaj niso ustvarjale pogojev za razvoj bakterije Erwinie amylovara, povzročiteljice hruševga ožiga. Model za napoved izpolnjenih pogojev za cvetne okužbe Maryblyt je od sedaj napovedoval zelo majhno verjetnost za cvetne okužbe.


Datum objave obvestila: 17.04.2019 14:13
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS