34. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED PLEVELI - 11.04.2019 09:54 - Zaključeno


SEZNAM HERBICIDOV V KROMPIRJU 2019

PRED VZNIKOM KROMPIRJA

PRIPRAVEK

ODMEREK

DELOVANJE, UPORABA

OPOMBE

K

STOMP AQUA*

Pendimetalin

- 45,5%

Do 31.7.2019

2,9 l/ha

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekatere vrste širokolistnega plevela

Tretiramo pred vznikom

Seme mora biti dobro prekrito z zemljo. Snovi ni dovoljeno uporabljati v tleh, ki imajo organske mase nad 6%

ČU

ACTIVUS 40 WG*

Pendimetalin

- 40%

5,0 kg/ha

Za enoletne ozkolistne in nekatere širokolistne plevele

Tretiramo pred vznikom krompirja

Varnostni pas 40 m od voda 1. in 2. Reda

Zaloge v uporabi: 12.8.2019

ČU

SHARPEN 33 EC*

Pendimetalin-33%

Do 31.7.2019

3,0-5,0 l/ha

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.

Tretira se pred vznikom, po oblikovanju grebenov

Varnostni pas 30 m ob vodah 1. reda in 2. reda.

Ne tretira se posevka,ki je v stresu.

Slabo zatira slak.

 

ČU

SHARPEN 40 SC*

Pendimetalin-40%

Do 31.7.2019

2,5-4,0 l/ha

 

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.

Tretira se pred vznikom, po oblikovanju grebenov

Slabo zatira slak.

Varnostni pas 30 m ob vodah 1. reda in 2. reda.

 

ČU

STALLION SYNC TEC*

Klomazon -3%

+ pendimetalin-

33,3%

Do 31.7.2019

3,0 l/ha

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela ter plazeče pirnice

Tretiramo čim prej po saditvi do najpozneje 7 dni pred vznikom

Seme mora biti dobro pokrito z zemljo (najmanj 25 mm).

Ne sme se uporabljati v semenskem krompirju. Varnostni pas 20 m do vodnih površin.

ČU

METRIC*

Klomazon – 6%

+ Metribuzin-33,3%

1,5 l/ha

Srakonja, pasje zelišče

1,0 l/ha

Za zatiranje ostalih enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov

Uporabljamo pred vznikom.

Ne smemo uporabljati na tleh, kjer je več kot 10% organske snovi

ČU

SENCOR SC 600*

Metribuzin-60%

0,75 l/ha

Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni pleveli

Po sajenju pred vznikom

Varnostni pas 15 m od voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda

42 dni

BUZZIN*

Metribuzin

-70 %

 

0,75 kg/ha

Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaj vrst ozkolistnega plevela

Tik pred vznikom

Kolobarne omejitve!

ČU

PLATEEN WG 41,5 *

Flufenacet -24% + metribuzin-17,5%

2,0 – 2,5 kg/ha

Za enoletne ozkolistne in širokolistne plevele

Pred vznikom krompirja

Varnosti pas 15 m od voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda

ČU

BOXER*

Prosulfokarb

- 80%

do 31.10.2019

5,0 l/ha

Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela

Tik pred vznikom

Ne obdelujemo zemlje, dokler krompir ne vznikne

 

ČU

PROMAN

Metobromuron 50%

3,0 l/ha

Za zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov.

Tretiramo samo pozne in srednje pozne sorte (z več kot 115 dni rasti)

Varnostni pas 15 m

od voda 1. reda in 10 m

od voda 2. reda.

Tretiranega krompirja ne smemo uporabljati za krmo živali!

Kolobarne omejitve!

ČU

CHALLENGE

Aklonifen – 60 %

4 l/ha

Za širokolisten in nekaj ozkolistnih plevelov

Po saditvi pred vznikom krompirja

Varnostni pas 20 m

od voda 1. in 2. reda

 

90 dni

 

PO VZNIKU KROMPIRJA

PRIPRAVEK

ODMEREK

DELOVANJE, UPORABA

OPOMBE

K

SENCOR SC 600 *

Metribuzin-60%

0,15 l/ha

Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni pleveli

Po vzniku krompirja, ko je na glavnem steblu največ 9 listov (do BBCH 19).

V primeru naknadnega vznika plevela se ponovno tretira (razmak 10-14 dni)

V fazi od kličnih listov do 2 listov plevela

42 dni

TAROT 25 WG*

Rimsulfuron-25 %

40,0 g/ha + močilo

Za zatiranje širokolistnega ter enoletnega ozkolistnega plevela razen navadne kostrebe

50,0g/ha + močilo

Za zatiranje širokolistnga in enoletnega (tudi n. kostreba) ter večletnega ozkolistnega

Zatiramo v fazi od 3 listov do najpozneje v stadiju začetka sklepanja vrst krompirja.

Tretiramo, ko ima plevel 2-3 liste

ČU

BASAGRAN

do 30.6.2019

BASAGRAN 480*

Bentazon -48%

1,5-2,0 l/ha

Za zatiranje eno – in večlet. širokolistnega plevela. Uporabljamo, ko je krompir visok največ 10 cm

temperatura zraka naj ne presega 25 °C; Za dobro delovanje je potrebno omočiti liste in steblo

42 dni

 

GRAMINICIDI – HERBICIDI PROTI TRAVNIM PLEVELOM

 

ZETROLA =

AGIL 100 EC*

Propakvizafop

- 10%

0,75 – 1,5 l/ha

Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov

V fazi od 3 lista do faze popolne razraščenosti krompirja

Enoletne trave naj bodo v razvojni fazi od 2 listov do sredine razraščanja (5 stranskih poganjkov)

V zgodnjem krompirju uporaba ni dovoljena!

30 dni

FOCUS ULTRA*

Cikloksidim – 10%

 

 

 

2,0 l/ha ali 1,0 l/ha + 1,0 l/ha močila

Enoletni ozkolistni pleveli in samosevna žita

4,0 l/ha ali 2,0 l/ha + 2,0' l/ha močila

Večletni ozkolistni pleveli

Tretiramo v fazi od 2 do 9 listov krompirja

Varnostni pas 15 m od voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda

56 dni

 

 

 

 

TARGA SUPER *

Kvizalofop-p-etil- 5%

1,2 l/ha

Enoletni ozkolistni pleveli

Od 2 lista do začetka cvetenja krompirja

Tretiranje enoletnih ozkolistnih plevelov od 2 pravih listov do konca razraščanja.

2,0 l/ha

Plazeča pirnica

Tretiranje v razvojni fazi od 4 do 6 listov plevela

45 dni

FUSILADE FORTE *

Fluazifop-p-butil- 15 %

0,8 l/ha

Enoletni ozkolistni plevel

 

1,3 l/ha (s predhodno obdelavo tal)

Večletni ozkolistni plevel (divji sirek)

1,5 l/ha

Večletni ozkolistni plevel (pirnica, pesjak)

Uporabljamo po vzniku, ko je plevel v fazi 2-4 listov

Varnostni pas 20 m od voda

Datum veljavnosti 31.12.2019.

90 dni

K – karenca, ČU – zagotovljena s časom uporabe. Pripravila: A. Poženel,univ.dipl.inž.agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 10.4.2019,MKGP,URSVHVVR

 

Pred uporabo herbicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI !

Pri herbicidih, kjer je opozorilo o kolobarnih omejitvah, je potrebno v navodilu o uporabi to še posebej preveriti in upoštevati pri setvi naslednjih kultur.

Pridelovalce zgodnjega krompirja opozarjamo, da imajo nekateri herbicidi (npr. herbicidi za zatiranje travnih plevelov) dolgo karenco ali pa niso dovoljeni v zgodnjem krompirju (Agil in Zetrola).


Datum objave obvestila: 11.04.2019 09:54
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS