17. VARSTVO PEČKARJEV - 08.04.2019 12:53 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije jablane povprečno na opazovane sorte zaključujejo fazo stadija balona (BBCH 59) in vstopajo v fazo, ko so odprti prvi cvetovi F (BBCH 60). Sorte, ki so zgodnejše v razvoju (Carjevič), pa vstopajo v fazo polnega cvetenje.

Hruške so v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi cvetenja (BBCH 62 - 63).

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič

F2

64 - 65

Idared

E2– F

59 – 61

Braeburn, Gala

E2 – F

59 – 60

Jonagold, Zlati delišes, Elstar, Fuju

E2

59

Na območju Koroške so jablane in hruške v povprečju na opazovane sorte v fenološki fazi BBCH 57.

Škrlup in pepelasta plesen jablan

Na opazovanih sadjarskih lokacijah je med 4. in 6. aprilom padlo od 14,2 mm (Ponikva) do 21,2mm (Braslovče ) dežja. Na vseh lokacijah so bili izpolnjeni pogoji za zmerno ali močno okužbo, saj je bilo listje mokro do 26 do 41 ur. Zabeležili smo tudi zbruh askospor (635/5 stekelc). Vremenske razmere so pred temi padavinami dovoljevale preventivni pristop zaščite, tako da ste sadjari optimalno zaščitili listno maso.

Deževno in nestanovitno vreme pa se nadaljuje in z njim pogoji za novo okužbo.

V prvi polovici tega tedna bo težko slediti preventivnemu pristopu zaščite, saj vremenska napoved napoveduje nadaljevanje nestanovitnega vremena do druge polovice tedna. Spremljajte vremensko napoved in skušajte opraviti škropljenje v času obdobij razjasnitve. V tem obdobju dajte prednost pripravku Delan Pro (2,5 L/ha) ali Delan 700 WG (0,75 kg/ha), ki ima daljše kurativno delovanje, ali pa škropljenje opravite s pripravki iz skupine anilinopirimidinov kot so: Chorus 50 WG (0,45 kg/ha) ali pripravkov na osnovi aktivne snovi pirimetanil: Mythos (1,5 L/ha), Pyrus 400 SC (1L/ha) ali Scala (1,125 L/ha), ki jim dodate enega od kontaktnih fungicidov, ki smo jih navedli v obvestilu št.6. Uporabite lahko tudi pripravkom Faban (1,2 L/ha), ki vsebuje kombinacijo aktivnih snovi pirimetanil in ditianon, zato mu ni potrebno dodati kontaktnega fungicida.

Samo pri sortah, kjer se cvetenje še ni začelo lahko uporabite tudi kontaktna fungicida z daljšim kurativnim delovanjem kot sta: Syllit 400 SC (1,9 L/ha) ali Syllit 544 SC (1,4 L/ha).

V kolikor preventivni pristop ni mogoč, škropljenje z naštetimi pripravki opravite najkasneje v času 24 ur po končanih padavinah. Pazite na razmike med škropljenji in v primeru, ko pade nad 20 mm dežja škropljenje ponovite.

Uporaba pripravkov na osnovi močljivega žvepla vpliva na zmanjšanje infekcijskega potenciala jablanove pepelovke in je učinkovita samo v primeru, toplega vreme, s temperaturami nad 15°C. V primeru, da bodo ti pogoji izpolnjeni, pri sortah, ki so občutljive na pepelovko dodajte enega od naslednjih pripravkov: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v najvišjem dovoljenem odmerku 5 – 8 kg/ha. Uporabite lahko tudi pripravke Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 6 – 7,5 kg/ha.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu in pepelasti plesni velja tudi za hruške.

Jabolčna grizlica začne letati tik pred začetkom cvetenja, če še niste čimprej obesite bele lepljive plošče za spremljanje naleta. Plošče dimenzije 0,2 x 0,3 m izobesite pri tistih sortah, ki prve cvetijo in dovolj visoko, da so dobro vidne. Pri spremljanju bodite še posebej pozorni na tisto stran plošče, ki je obrnjena proti soncu. Prag škodljivosti je več kot 30 grizlic na posamezno ploščo. O spremljanju naleta in optimalnem času zatiranja vas bomo obveščali.


Datum objave obvestila: 08.04.2019 12:53
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS