24. OBVESTILO O ZATIRANJU POROVE ZAVRTALKE - 08.04.2019 10:59 - Zaključeno


Jeseni sajene čebulnice so sedaj v fazi razvoja listne mase, spomladanska čebula, česen in por pa so še v fazi vznikanja oz. imajo razvitih nekaj listov. Po pregledu nekaj nasadov smo v toplejših območjih na nekaterih čebulnicah že opazili odrasle muhe in znamenja, ki jih povzročajo s hranjenjem. Znamenja se kažejo na listih v obliki drobnih belih pik, nanizanih v vrsto. Škodljivka se na listih hrani nekaj dni, z odlaganjem jajčec pa naj bi pričela, ko je število pik v vrsti večje od sedem. Kjer omenjenih znamenj še ne opažate, je priporočljivo pokrivanje rastlin z vrtnarsko kopreno ali protiinsektno mrežo, saj s tem preprečite muhi dostop do rastlin in odlaganje jačec. Kjer so znamenja naleta že vidna, lahko v nasadih česna in šalotke uporabite sredstvo Perfekthion. Raba sredstva je dovoljena največ dvakrat v rastni dobi.


Datum objave obvestila: 08.04.2019 10:59
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS