15. VARSTVO ŽIT PRED BOLEZNIMI - 03.04.2019 13:22 - Zaključeno


Fenološki razvoj žitnih posevkov

Na območju Spodnje Savinjske doline je večina posevkov ozimnih pšenic in ozimnih ječmenov v razvojnih fazah začetka kolenčenja (BBCH 30-31), nekateri zgodnejši posevki že v fazi drugega kolenca (BBCH 32). Posevki jarin so v fenofazah od vznika do razvoja listov (BBCH 06-12).

 

Škropljenje žitnih posevkov:

Na posevkih ozimnega ječmena je ponekod prisoten ječmenov listni ožig, nekoliko večji je na posameznih njivah napad z ječmenovo mrežasto pegavostjo. Prag za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti je, ko se pri 10 % rastlin pojavijo pege na vsaj treh listih. V suhih pomladih lahko z zatiranjem zavlačujemo, dokler ni presežen tudi prag škodljivosti za pepelasto plesen. Prag za zatiranje ječmenovega listnega ožiga je dosežen, ko najdemo 35 % rastlin z dobro razvitimi posameznimi pegami.

Pri pregledih posevkov ozimnih pšenic bodite pozorni na okužbe s pšenično listno pegavostjo. Okužbe najprej zasledite na spodnjih listih. Te se kažejo v obliki rumeno zelenih do rjavkasto zelenih podolgovatih pegah na katerih se kasneje razvijejo drobni temni piknidiji, ki so vidni s prostim očesom. Za zatiranje se odločite, če najdete septorijske pege na zgornjih treh listih pri več kot 10 % rastlin.

Pri pregledu ozimnih posevkov v zadnjih dneh smo mestoma že zasledili okužbe žit z žitno pepelovko. Prag za škropljenje v fazi kolenčenja pri ozimni pšenici je presežen, ko najdemo žitno pepelovko na treh zgornjih listih bili pri 30 % rastlin. Pri ječmenu je v času cvetenja prag škodljivosti presežen, ko žitno pepelovko najdemo na zastavičarju pri več kot 20 % rastlin.

V prihodnjih dneh, ko pričakujemo nestanovitno vreme in višje temperature, lahko pričakujemo povečan obseg okužb s prej omenjenimi boleznimi. Pri prvem škropljenju, v času kolenčenja, se pri izbiri pripravkov odločite za tiste, ki imajo širši spekter delovanja in zatirajo več bolezni hkrati (pšenično listno pegavost, ječmenovo mrežasto pegavost, ječmenov listni ožig in žitno pepelovko).

V pomoč, pri odločitvi in uporabi ustreznega fungicida, je preglednica vseh dovoljenih fungicidov za rabo med vegetacijo v posevkih strnih žit v RS v letu 2019.

Preglednica: Dovoljeni fungicidi za uporabo med vegetacijo v posevkih strnih žit v RS v letu 2019

 

 

 

 

 

 

FFS

uporaba v žitih

**zaloge v uporabi do…

AKTIVNA

SNOV

ODM.

K

SPEKTER DELOVANJA

 

L(kg)/ha

(dni)

PŠENICA

JEČMEN

AMISTAR

(p, j, r, t)

azoksistrobin

 

1,0

35

rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih plev

rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni ožig

*AMISTAR OPTI

(p, j, t, r, o)

azoksistrobin

klorotalonil

2,5

ČU

helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična rja, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, žitna pepelovka

ječmenova rja, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmen. ramularijska pegavost, žitna pepelovka

ARCHER MAX

(p, j, r, t)

fenpropidin

propikonazol

1,0

42

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih plev, pšenična listna pegavost, helmintosporiozna pegavost pš.

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost

ASCRA XPRO

( p, j, r, o, t)

biksafen

fluopiram

protiokonazol

 

1,2 – 1,5

ČU

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, lomljivost žitnih bilk,

temna pegavost pšenice, fuzarioze

žitna pepelovka, ječmenova rja, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenov listni ožig, ramularijska pegavost, lomljivost žitnih bilk

*AVOCA SUPER

(p)

ciprokonazol

klorotalonil

2,0

42

rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost

 

AVTAR 75 NT

(p)

mankozeb

2,0

14

listne pegavosti iz rodu Septoria

 

 

BALTAZAR

(p, j, o, r)

tebukonazol

1,0

42

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, fuzarioze

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni ožig

BOUNTY

(p, j, o, r, t)

tebukonazol

0,6

35

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, fuzarioze

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni ožig

BUMPER 25 EC**

(p, j, r)

do 2.10.2019

propikonazol

0,5

35

rje iz rodu Puccinia, helmintosporiozna pegavost pšenice, žitna pepelovka, rjavenje pšeničnih plev, pšenična listna pegavost

ječmenova rja, ječmenov listni ožig, žitna pepelovka

BUZZ ULTRA DF

(p)

tebukonazol

0,33

35

rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, fuzarioze, pšenična listna pegavost

 

CARAMBA

(p, j, oz. r, t)

metkonazol

1,5

35

fuzarioze, pšenična listna pegavost,

rje iz rodu Puccinia

ječmenova rja

CHAMANE

(p, j, o, r, t)

azoksistrobin

1,0

35

rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih plev, pšenična listna pegavost

ječmenova mrežasta pegavost, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig

COMRADE

(p, j)

azoksistrobin

ciprokonazol

0,75

42

rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost

rumena rja

COSAN (p, j, t, r)

žveplo

5 -7,5

35

žitna pepelovka

žitna pepelovka

DITHANE DG Neotec (p)

mankozeb

2,0

14

listne pegavosti iz rodu Septoria

 

 

DITHANE M-45 (p)

mankozeb

2,0

14

listne pegavosti iz rodu Septoria

 

ELATUS ERA

(p, j, r, t; MU pr, o)

benzovindiflupir

protiokonazol

1,0

 

42

rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev,

fuzarioze

ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova ramularijska pegavost, ječmenova rja

ELATUS PLUS

(p, j, r, t; MU pr, o)

benzovindiflupir

 

0,75

42

(ČU j,o)

rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev

ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova ramularijska pegavost, ječmenova rja

EMINENT 125 EW

(p)

tetrakonazol

1,0

35

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, rjavenje pš. plev

 

FALCON EC 460

(p, j)

spiroksamin

tebukonazol

triadimenol

0,6

35

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, fuzarioze, rjavenje pšeničnih plev

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost

FAXER

(p, r, t)

prokloraz

1,0

35

zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo, lomljivostjo žitnih bilk

 

FLEXITY

(p, j, o)

metrafenon

0,5

35

žitna pepelovka

žitna pepelovka

FOLICUR EW 250

(p, j, o, r)

tebukonazol

1,0

42

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, fuzarioze

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni ožig

KEYPRO

(oz. p)

ciprokonazol

1,0

35

rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost

 

KUMULUS DF

(p, j, r, t)

žveplo

5,0 – 7,5

35

žitna pepelovka

žitna pepelovka

LIBRAX

(oz. p, j, r, oz. t)

fluksapiroksad

metkonazol

1,33 – 2,0

35

žitna pepelovka, helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost,

rje iz rodu Puccinia,

žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova ramularijska pegavost

MAGNELLO (p)

difenokonazol

tebukonazol

1,0

ČU

pšenična listna pegavost, fuzarioze, rjavenje pšeničnih plev, pšenična rja

 

MANFIL PLUS 75 WG (p)

mankozeb

2,0

14

listne pegavosti iz rodu Septoria

 

MANKOZ 75 WG

(p)

 

mankozeb

2,0

14

listne pegavosti iz rodu Septoria

 

 

MICROTHIOL SC

(p, j, r, t)

žveplo

5,0 – 7,5

35

žitna pepelovka

žitna pepelovka

MICROTHIOL SPECIAL (p, j, r, t)

žveplo

5,0 – 7,5

35

žitna pepelovka

žitna pepelovka

MIRADOR 250 SC

(p, j, r, t)

azoksistrobin

 

 

1,0

35

rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih plev

rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni ožig

MIRADOR FORTE

(p, j, t)

azoksistrobin

tebukonazol

 

1,5 – 2,0

35

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev

žitna pepelovka, ječmenova mrežasta pegavost

MIRADOR XTRA

(p, j, o, r, t)

azoksistrobin

ciprokonazol

ozimine

0,6 – 1,0

jarine

0,6 - 0,8

45

žitna pepelovka, pšenična rja, rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih plev, pšenična listna pegavost, fuzarioze, snežna plesen

pepelasta plesen, ječmenova rja, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost

 

OPUS 1

(p, j, o, r, pr, t)

epoksikonazol

fenpropimorf

1 - 1,5

35

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, fuzarioze, rjavenje pš. plev, lomljivost žitnih bilk

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenov listni ožig, lomlj. žitnih bilk, fuzarioze

ORIUS 25 EW

(jj, p, r, t)

tebukonazol

 

1,0

ČU

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, fuzarioze

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, ječmenova mrežasta pegavost

ORTIVA

(p, j, r, t)

azoksistrobin

 

1,0

35

rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih plev

rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni ožig

PENNCOZEB 75 DG (p)

mankozeb

2,0

28

listne pegavosti iz rodu Septoria

 

 

PEPELIN (p, j, t, r)

žveplo

5,0 – 7,5

35

žitna pepelovka

žitna pepelovka

PRIAXOR EC

(oz. p, j, t, r)

fluksapiroksad

piraklostrobin

1,5

35

helmintosporiozna pegavost pšenice, žitna pepelovka, pšenična listna pegavost, rje iz rodu Puccinia

žitna pepelovka, ječmenova rja, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova ramularijska pegavost

*PROCEED

(oz. p, oz. j)

ciprokonazol

klorotalonil

2,0

42

rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost

ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost

PROPI 25 EC

(p, j, o, oz. r)

propikonazol

0,5

35

rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost

rje iz rodu Puccinia, listne pegavosti (Cladosporium spp.)

PROSARO

(j, p, r, t)

protiokonazol

tebukonazol

1,0

35

žitna pepelovka, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, pšenična listna pegavost, fuzarioze na klasu, snežna plesen

žitna pepelovka, ječmenova rja, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost

RETENGO

(p, j, r, t)

piraklostrobin

1,25

35

helmintosporiozna pegavost pšenice, rje iz rodu Puccinia

ječmenova rja, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, sončni ožig

SEGURIS XTRA

(p, j)

azoksistrobin

ciprokonazol

izopirazam

1,0

35

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih plev, pšenična listna pegavost

ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova ramularijska pegavost, žitna pepelovka, ječmenova rja

SILTRA XPRO

(j, p, r, o, t)

biksafen

protiokonazol

 

1,0

ČU

fuzarioze, helmintosporioza kličnih listov, lomljivost žitnih bilk, progavosti iz rodu Pyrenophora, rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, žitna pepelovka

ječmenova ramularijska pegavost, žitna pepelovka, ječmenova rja, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenov listni ožig

SIRENA

(p, j, t, oz. rž)

metkonazol

1,5

35

rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, fuzarioze

ječmenova rja

SPHERE 535 SC

(p, j)

ciprokonazol

trifloksistrobin

0,5

35

žitna pepelovka, pšenična listna pegavost, rje iz rodu Puccinia

ječmenova mrežasta pegavost, ječmenov listni ožig, žitna pepelovka, ječmen. rja

STAR TEBUKONAZOL

(p, j, o, oz. r)

tebukonazol

1,0

42

žitna pepelovka, fuzarioze, rje iz rodu Puccinia

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni ožig

TAZER 250 SC

(oz. p, j)

azoksistrobin

 

0,8

35

žitna pepelovka, rjavenje pšeničnih plev, pšenična listna pegavost, ržena rja, fuzarioze

ječmenova rja, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, fuzarioze

TEBUSHA 25% EW

(p, j, r, t)

tebukonazol

1,0

35

fuzarioze, rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih plev

rje iz rodu Puccinia, fuzarioze

THIOVIT JET

(p, j, t, r)

žveplo

5,0 – 7,5

35

žitna pepelovka

žitna pepelovka

TOPSIN – M (p, t)

tiofanat - metil

1,1

42

fuzarioze

 

VINDEX 80 WG

(p, j, t, r)

 

žveplo

5,0 – 7,5

35

žitna pepelovka

žitna pepelovka

ZAFTRA AZT 250 SC (p, j, t, r)

azoksistrobin

 

1,0

35

rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih plev

rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni ožig

ZAMIR

(p, j, t, oz. r)

prokloraz

tebukonazol

1,5

35

žitna pepelovka, fuzarioze, rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost

žitna pepelovka, ječmenova rja, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost

ZANTARA

(p, j, r, t; MU o)

biksafen

tebukonazol

1,5

35

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih plev, pšenična listna pegavost, temna pegavost pšenice, fuzarioze, snežna plesen

žitna pepelovka, ječmenov listni ožig,

ječmenova mrežasta pegavost, rje iz rodu Puccinia, ječmenova ramularijska pegavost, fuzarioze

ZOXIS 250 SC

(p, j, r, t)

azoksistrobin

1,0

35

pšenična listna pegavost, rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih plev

rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost

uporaba v (p-pšenica, j-ječmen, o-oves, t-tritikala, r-rž, pr-pira, jj-jari ječmen, oz. r-ozimna rž)

 

MU = manjša uporaba (»Učinkovitost in fitotoksičnost FFS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo tega FFS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik«).

 

* za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!

 

Pred uporabo FFS pozorno preberite priložena navodila za uporabo in opravite škropljenje v skladu s predpisanimi navodili!


Datum objave obvestila: 03.04.2019 13:22
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS