14. VARSTVO VINSKE TRTE - 03.04.2019 09:33 - Zaključeno


FENOLOŠKI RAZVOJ VINSKE TRTE

Toplo spomladansko vreme je iz zimskega mirovanja zbudilo tudi vinsko trto. Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte vstopila v fenološko fazo odganjanja oz. nabrekanja brsta BBCH 01 – 03. Sorte, ki so hitrejše v razvoj kot so Chardonnay, Rumeni muškatki so na izpostavljenih legah že dosegle fazo konca nabrekanja brsta BBCH 03. V razvoju najbolj zaostajata sorti Laški rizling in Šipon, ki sta v fenološki fazi začetka nabrekanja brsta BBCH 01.

TRSNA KODRAVOST ALI AKARINOZA IN ERINOZA

V vinogradih pogosto zasledimo pojav trsne kodravosti ali akarinozo, ki jo povzroča pršica trsne kodravosti (Calepitrimerus vitis) ali erinozo, ki jo povzroča trsna listna pršica šiškarica (Colomerus vitis).

V zadnjih letih na posameznih lokacijah zasledimo predvsem močnejši pojav trsne kodravosti ali akarinoze. Zato priporočamo, da v vinogradih, kjer ste imeli v preteklem letu težave z akarinozo ali erinozo za zmanjšanje populacije omenjenih pršic, uporabite pripravke na osnovi žvepla. Optimalen čas škropljenja s pripravki na osnovi žvepla je v fenološki fazi od stadija volne do odpiranja brsta – konice zelenih poganjkov jasno vidne (BBCH 05-08). Škropljenje opravite pri dovolj visoki temperaturi zraka, saj pripravki na osnovi žvepla učinkovito delujejo pri temperaturi nad 15 °C!

Uporabite lahko naslednje pripravke: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin ali Vindex 80 WG, v odmerku 2,5 do 8 kg/ha ali Thiovit Jet, v odmerku 3 do 8 kg/ha.

Škropljenje priporočamo opraviti tudi v vseh tistih vinogradih, kjer ste v preteklih letih zasledili pojav Grapevine Pinot gris virusa – GPGV virusa, saj je pršica šiškarica (Colomerus vitis) dokazana kot prenašalka tega virusa. Bolezenska znamenja so podobna napadu akarinoze in jih v našem vinorodnem okolišu opažamo predvsem na sortah Modri pinot, Sivi pinot ter Traminec.

Pripravki na osnovi žvepla prav tako zmanjšujejo okužbe črne pegavosti vinske trte in posredno delujejo tudi na oidij vinske trte.

Za zatiranje akarinoze in erinoze se lahko odločite tudi kasneje, v fenološki fazi D - E (BBCH 11-13) oziroma, ko so mladice dolge 2 do 5 cm. Škropljenje opravite s pripravkom Vertimec pro (1L/ha).

Opozorilo: Pripravek Vertimec pro je nevaren za čebele, zato je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

OBČASNI ŠKODLJIVCI VINSKE TRTE

V času odganjanja vinske trte obstaja možnost pojava škodljivih vrst gosenic sovk in zemljemerke, ki izjedajo napeta očesa in komaj odgnale mladice, kasneje pa se hranijo z listi.

Gosenice so najbolj aktivne v nočnem času. Zato v nočnem času (po 22:00 uri) redno pregledujte vinograde. Preglede usmerite predvsem v tiste sorte, ki prve odganjajo. Še posebej bodite pozorni v vinogradih, kjer ste v preteklih letih že utrpeli škodo. Ob pojavu prvih poškodb svetujemo ročno odstranjevanje gosenic, ki se mora ob velikem pojavu gosenic izvajati vsak dan.


Datum objave obvestila: 03.04.2019 09:33
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS