11. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE ČEBULNIC - 22.03.2019 13:50 - Zaključeno


Jesenski posevki čebulnic (česna ali čebule) imajo razvitih 5 ali manj listov (razvojna stopnja BBCH 105 ali manj).

Priporočamo, da za varstvo posevkov čebulnic, le-te pokrijete z agrokopreno, protiinsektno mrežo, preden muhe odložijo jajčeca na rastlino.

V posevkih, kjer je muha že začela odlagati jajčeca, lahko pri česnu ali šalotki za zatiranje čebulne muhe ali porove zavrtalke uporabite pripravek Perfekthion v odmerku 0,6 l/ha (6 ml na 100 m²). Pripravek ima dovoljenje za manjše uporabe.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 22.03.2019 13:50
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS