8. VARSTVO PEČKARJEV - 21.03.2019 14:50 - Zaključeno


Hladno vreme v tem tednu je nekoliko upočasnilo fenološki razvoj vseh sadnih vrst.

Današnje jutro je bilo najbolj hladno. Na posameznih lokacijah so bile glede na fenološko fazo jablan in hrušk dosežene kritične temperature za pozebo.

Jutranji mraz je gotovo najbolj prizadel marelice, delež poškodovanih cvetov lahko pričakujemo tudi pri breskvah in nektarinah.

Minimalne jutranje temperature na viši 2 m so bile na opazovanih sadjarskih lokacijah naslednje: Ponikava – 4,6 °C; Braslovče – 3,4 °C; Kasaze – 3,0 °C; Slovenske Konjice – 1,2 °C; Črnova – 1,1°C in Bistrica on Sotli 0,8 °C.

Na območju Celjske regije jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte prehajajo iz fenološke faze mišjega ušesca C3 (BBCH 54) v fazo zelenega popka D (BBCH 55). V fenološki fazi zelenega popka D (BBCH 55) so v povprečju na opazovane sorte tudi hruške.

 

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič

D

55 - 56

Gala, Jonagold,

D

55

Breaburn, Idared, Fuju

C3 - D

54 - 55

Zlati delišes, Elstar

C3

54

Na območju Koroške so jablane v povprečju na opazovane sorte v fenološki fazi B - C (BBCH 52 -53) medtem, ko so hruške fenološko fazo C (BBCH 53) že dosegle.

Glede na fenološko fazo in vremensko napoved bo na območju Celjske regije čas za uporabo oljnih pripravkov ob koncu tedna, ko vremenoslovci napovedujejo sončno in nekoliko toplejše vreme. Za učinkovito delovanje oljnih pripravkov je priporočljivo škropiti v toplem, mirnem, po možnosti oblačnem vremenu in v dnevu, ko temperature v naslednji noči ne padejo pod 0 °C. Z oljnimi pripravki v visokih odmerkih lahko škropite do konca fenološke faze D (BBCH 56).

Škropljenje z oljnimi pripravki priporočamo opraviti vsem tistim sadjarjem tudi ekološkim, ki so pri zimskem pregledu lesa imeli presežen praga škodljivosti na prisotnost zimskih jajčec rdeče sadne pršice (več kot 500 na 1 dolžinski meter) in povečano prisotnost ličink ameriškega kaparja ter zimskih jajčec listnih uši.

Uporabite lahko parafinsko olje Ovitex v odmerku 20 L/ha ali Frutapon (staro ime Belo olje – Frutapon ) v odmerku 40 l/ha in veliko porabo vode (800 do 1000 litrov na hektar), da popolnoma omočite površino dreves. Uporabite lahko tudi pripravek Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat (3 % konc. ).

Po priporočilih strokovnjakov z Bavarskega je zelo učinkovito tudi škropljenje s polovičnim odmerkom olj pri porabi vode 400-500 l/ha z 2 kratnim hodom posamezne vrste v nasprotni smeri vožnje.

Škrlup

Na opazovanih sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije je med 18. in 19. marcem padlo od 13,2 mm (Braslovče) do 32,2 mm (Bistrica ob Sotli) dežja. Na teh lokacijah je bilo listje mokro od 31 do 35 ur (izjema Črnova 44 ur), povprečna temperatura zraka pa je bila v času trajanja pogojev za okužbo od 2,9 do 4,1 °C. V naravi smo zabeležili prvi manjši izbruh askospor (št. spor: 102) a menimo, da glede na nizke temperature v času pogojev za okužbe in fenološko fazo, v nasadih ni prišlo do večjih okužb. Ob prvih naslednjih padavina, pa lahko pričakujemo večjo ponudbo askospor in posledično tudi pogoje za okužbe.

Ob otoplitvi vremena ob koncu tedna se bo pospešil tudi razvoj prvih lističev. Zato spremljajte vremensko napoved in v primeru napovedi padavin pred tem opravite škropljenje jablan in hrušk z enim od kontaktnih pripravkov iz skupine ditiokarbamatov kot so: Avtar 75 NT (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil plus 75 WG (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kg/ha), Mankoz 75 WG (2kga/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha), ali s pripravkom z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha). Koroški sadjarji pa še vedno lahko uporabite enega od pripravkov na osnovi bakra.

V primeru, da vas preseneti dež, lahko takoj po dežju uporabite tudi kontaktna pripravka, z daljšim kurativnim delovanjem, na osnovi aktivne snovi dodin kot sta: Syllit 400 SC (1,9 L/ha) ali Syllit 544 SC (1,4 L/ha).

Pred uporabo sredstev preberite navodila za uporabo in jih dosledno upoštevajte.


Datum objave obvestila: 21.03.2019 14:50
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS