22. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 21.03.2019 14:49 - Zaključeno


Pavje oko in oljkova siva pegavost

 

 

Oljkarjem priporočamo, da po opravljeni rezi oljčnike preventivno poškropijo proti glivični bolezni pavjemu očesu. V kolikor predvidevajo, da se bo čas rezi razvlekel lahko oljke poškropijo pred pričetkom rezi. Pri tem lahko uporabijo naslednje pripravke:

 

AKTIVNA SNOV

FFS

ODMEREK

- bakrov oksiklorid

- bakrov oksiklorid

- bakrov oksiklorid

- bakrov oksiklorid

- bakrov oksid

- folpet

- dodin

- tebukonazol + trifloksistrobin

- difenkonazol

- difenkonazol

Cuprablau-Z 35 WG

Cuprablau-Z 35 WP

Cuprablau Z 50 WP

Cuprablau Z ultra WP

Nordox 75 WG

Folpan 50 SC

Syllit 400 SC

Nativo 75 WG

Score 250 EC

Mavita 250 EC

1.6-2 kg/ha

2 kg/ha

1,4 kg/ha

1,8 kg/ha

1,25 kg/ha

3,2 l/ha

2,25L/ha

0,25 kg/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

 

Pri ekološki pridelavi oljk je dovoljena le uporaba pripravkov na osnovi bakra.

Glavni znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih in močno odpadanje listov v spodnjem delu krošnje. Na bolezen sta posebno občutljivi Istrska belica in Oblica.

Glavni znaki oljkove sive pegavosti so blaga sajavost na spodnji strani in rumenenje zgornje strani lista. Na bolezen so posebno občutljive italijanske sorte (Leccino, Lecone in Pendolino).

Bakreni pripravki delujejo proti obema boleznima, sočasno razkužijo pri rezi nastale rane in ovirajo razvoj bakterije, povzročiteljice oljkovega raka.

 

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

 

Pripravil: Matjaž Jančar


Datum objave obvestila: 21.03.2019 14:49
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: JANČAR Matjaž
Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60
Seznam registriranih FFS