2. VARSTVO HRUŠK IN JABLAN - 13.03.2019 15:16 - Zaključeno


Pečkate sadne vrste so v preteklih toplih dneh pospešeno napredovale z nabrekanjem brstov. Kljub trenutnemu padcu temperatur se brstenje nadaljuje in pri jablanah ter hruškah opažamo začetek odpiranja: vidne so že konice zelenih listkov in zgodnje sorte so v stadiju mišjega ušesca (53-54 po lestvici BBCH).

Ob zadnji dekadi meseca februarja so bile izoblikovane zimske spore (askospore) jablanovega škrlupa. Vmesni čas in padavine so med tem omogočile dodaten razvoj trosišč in njihov enakomeren razvoj.

Svetujemo, da nasade jablan in hrušk pred škrlupom preventivno zaščitite z bakrovimi pripravki v naslednjih dneh, še pred polnim razpiranjem brstov. Prve okužbe s škrlupom bodo možne ob izrazitejših padavinah, ko se bodo temperature ponovno vzpenjale. Uporabite lahko: CUPRABLAU Z 35 WP (3,0 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (3,0 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2,0 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (2,5 kg/ha), KOCIDE 2000 (2,0 kg/ha), NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha; proti jablanovemu raku in hruševemu ožigu), BADGE WG (2,9 kg/ha; proti hruševemu ožigu). Tretiranje s pripravki na osnovi bakra je priporočljivo zlasti zaradi širšega fungicidnega in baktericidnega delovanja proti številnim povzročiteljem bolezni lesa jablane (jablanov rak, gniloba koreninskega vratu,…) in hruške ki nastopajo ob zimski rezi ter drugih fizičnih poškodbah in hruševemu ožigu.

Zlasti v ekološki pridelavi bo v nadaljevanju prišla v poštev tudi uporaba CURATIO - ŽVEPLENOAPNENE BROZGE, ki je v 2019 ponovno dobila izjemno dovoljenje za nujen primere v zvezi z varstvom rastlin (proti jablanovemu škrlupu, jablanovi pepelovki; 6 l/ha na meter višine krošnje).

V nasadih, ki so pogosteje podvrženi napadom sesajočih žuželk (npr. mlajši in bujnejši nasadi hrušk), priporočamo zaščitni pristop z metodo odvračanja. Nanos kaolinskih glin, ki delujejo na fizikalni osnovi, je usmerjen na znižanje stopnje napada hruševih bolšic. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite npr. CUTISAN ali MALUSAN (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk. Nanos je smiselno do konca brstenja večkrat ponoviti. Število ponovitev je odvisno od trajanja odlaganja jajčec hruševih bolšic in intenzivnosti izpiranja ob padavinah. Pristop je možno uporabiti v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

V nasadih jablan bodite pozorni še na nalet vrtnih zavrtačev, hroščkov iz skupine podlubnikov, kateri bodo postali aktivni z vsakim toplejšim dnem. Hroščki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo prisotnost ugotovite s pomočjo alkoholnih pasti (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola).

Hkrati pridelovalce jabolk obveščamo, da naleta hroščkov jablanovega cvetožera do sedaj nismo zabeležili. Vseeno priporočamo pozorno in redno opazovanje na predelih parcel, ki se nahajajo v bližini gozda ali travniških nasadov. Škodljivo vrsto boste najenostavneje zaznali s stresanjem vej nad podloženim kartonom ali belo rjuho.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 13.03.2019 15:16
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS