4. VARSTVO PEČKARJEV - 11.03.2019 13:58 - Zaključeno


Na območju Celjske regije jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte zaključujejo fazo brstenja B (BBCH 52) in vstopajo v fazo zelenega vršička C BBCH (BBCH 53). Ob koncu preteklega tedna sta v razvoju najbolj napredovali sorti Gala in Carjevič, ki že prehajata v fenološko fazo mišjega ušesca C – C3 (BBCH 53 – 54). Hruške so v fenološki fazi zelenega vršička C (BBCH 53).

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič, Gala

C (50%-)– C3 (50%)

53 (50%) – 54 (50 %)

Breaburn

C (100%)

53 (100%)

Idared, Jonagold

B (50 %) – C (50 %)

52 (50%) – 53(50 %)

Zlati delišes, Elstar, Fuju

B (80%) – C (20%)

52 (80%) – 53 (20%)

Jablanov cvetožer

Nadaljujte z pregledi brstov na prisotnost jablanovega cvetožerja. Še posebej bodite pozorni v nasadih, kjer ste že imeli težave z obvladovanjem tega škodljivca v preteklih letih in v nasadih blizu gozda. Na lokacijah, kjer je škodljivec v preteklem letu povzročal škodo in sortah, ki so že dosegle fenološko fazo C – C3, se pri pregledu vzorcev število nabodenih brstov približuje vrednosti 30 %, število odloženih jajčec pa je od 6 do 12 %. Hrošček je zelo aktiven in vbada tudi v sorte, ki so še v fenološki fazi B – C (% nabodenih brstov je do 8 % in število odloženih jajčec do 3,5 %).V brstih, ki so v fazi B, odloženi jajčec še ne najdemo.

Prag škodljivosti je presežen, ko najdete v nasadih z manjšim cvetnim nastavkom več kot 15 % nabodenih brstov in več kot 30 % nabodenih brstov, v nasadih z močnejšim cvetnim nastavkom, oziroma je več kot 15 % pregledanih brstov z odloženimi jajčeci. Pri metodi stresanja pa je prag presežen, če ulovimo na 100 vej 20 do 30 hroščkov ali več.

V primeru preseganja praga škodljivosti opravite škropljenje s pripravkom Imidan 50 WG, ki ga uporabite v odmerku 1 kg/ha. Imidan 50 WG se uporablja kot kontaktni in želodčni insekticid, zato opravite škropljenje, ko temperatura zraka doseže 12 °C in več. Glede na napoved hladnega vremena v prihodnjih dneh, škropljenje z omenjenim pripravkom opravite v drugi polovici tedna, ko se bo ponovno otoplilo.

 

Opozorilo: S pripravkom Imidan 50 WG se lahko jablane zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev tretira do najpozneje 14 dni pred začetkom cvetenja. S sredstvom se lahko na istem zemljišču zoper jablanovega cvetožerja tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Skupno pa se lahko na istem zemljišču jablane z njim tretira največ dvakrat v eni rastni dobi. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju jablan in hrušk upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela in odstraniti plevel pred cvetenjem

Škrlup

V prvi polovici tedna vremenska napoved na območju Celjske regije napoveduje hladno vreme z zelo nizkimi jutranjimi temperaturami in s kratkotrajnimi padavinami. Zato v tem obdobju ne pričakujemo izpolnjenih pogojev za izbruhe askosor. Menimo, da bodo pogoji za prve okužbe izpolnjeni ob prvih daljših padavinah po otoplitvi vremena. O optimalnem času zatiranja in priporočenih pripravkih vas bomo predhodno obvestili.


Datum objave obvestila: 11.03.2019 13:58
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS