3. VARSTVO PEČKARJEV - 08.03.2019 11:38 - Zaključeno


Na območju Celjske regije v fazo brstenja vstopajo tudi pečkarji. Sorte jablan Carjevič, Gala, Breaburn in hruške so v fazi razvoja BBCH 51 – 52, najbolj napredujejo terminalni brsti. Glavnina ostalih sort (Idred, Zlati delišes, Jonagold, Elstar, Fuji), pa je v fazi vstopa v fazo brstenja BBCH 00-51.

Na lokacijah, kjer ste v preteklem letu imeli težave z obvladovanjem jablanovega cvetožerja bodite pozorni na njegovo prisotnost. Pri sortah, kjer je že prisoten delež brstov, ki so v fazi BBCH 52, najdemo prve vbode. Začnite z izvajanjem pregledov brstov oziroma se poslužujte metode stresanja »točenja« vej. Trenutno je delež sort in brstov, primernih za vbode in odlaganje jajčec še majhen. O nadaljevanju razvoja jablanovega cvetožerja, preseganju praga škodljivosti in optimalnem času zatiranja vas bomo obveščali.

Trenutno še tudi ni pogoji za prve izbruhe askospor, zato s škropljenjem s pripravki na osnovi bakra ne hitite.


Datum objave obvestila: 08.03.2019 11:38
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS