1. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN TER MARELIC - 01.03.2019 11:19 - Zaključeno


Nadpovprečno toplo vreme v zadnjem tednu ugodno vpliva na začetek vegetacije. Na območju Celjske in Koroške regije so breskve in nektarine še v fazi mirovanja. Ob nadaljevanju toplega vremena v prihodnjih dneh, pa lahko pričakujemo hitro napredovanje fenološkega razvoja vseh sadnih vrst.

V času vstopa breskev in nektarin v fenološko fazo konca nabrekanja (listni brsti BBCH 03, cvetni brsti BBCH 51) in začetka odpiranja brsta (listni brsti BBCH 09, cvetni brsti 53), bodo v primeru dežja in nadaljevanja toplega vremena izpolnjenih pogoji za okužbe z breskovo kodravostjo. Strategija obvladovanja te bolezni temelji na preventivnem pristopu.

Vremenoslovci napovedujejo nadaljevanje toplega vremena in v prvi polovici naslednjega tedna tudi več možnosti za padavine. Ob tako toplem vremenu pričakujemo prav tako hiter razvoj brstov in ob padavinah tudi izpolnjene pogoje za breskovo kodravost.

Zato spremljate razvoj brstov in v primeru, da bodo breskev in nektarine v fazi nabrekanja do odpiranja brsta, še pred padavinami opravite prvo škropljenje proti breskovi kodravosti s pripravki na osnovi bakra.

V primeru nizkih nočnih temperaturah (pod 0 °C) in ohladitve vremena, s škropljenjem počakajte do otoplitve. Škropljenje z bakrovimi pripravki lahko pri temperaturah pod 0 °C povzroča ožige.

 

Prvo škropljenje breskev in nektarin proti breskovi kodravosti in listni luknjičavosti koščičarjev opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra, ki so navedeni v preglednici.

 

Pripravek

Odmerek

Badge WG

3,5 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

1,6 – 2 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

3 kg/ha

Cuprablau Z Ultra WP

1,8 kg/ha

Nordox 75 WG

2 kg/ha

 

Marelice so v fazi nabrekanja brstov (BBCH 01 – 03). Zato prvo škropljenje marelic proti listni luknjičavosti koščičarjev opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra, ki so navedeni v preglednici.

 

Pripravek

Odmerek

Badge WG

3,5 kg/ha

Champion 50 WG

2 – 3 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

1,6 – 2 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

2 kg/ha


Datum objave obvestila: 01.03.2019 11:19
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS