93. OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV - 22.10.2018 13:20 - Zaključeno


V jesenskem času so koščičarji izpostavljeni okužbam lesa z glivami, ki povzročajo breskov rak in ožig breskove skorje. V nasadih breskev, nektarin in sliv svetujemo zaščito dreves z uporabo sistemično delujočega pripravka TOPSIN M (v odmerku 1,7 kg/ha; le enkrat v rastni dobi). Za manjše uporabe je možna tudi raba pripravka DELAN 700 WG (0,75 kg/ha).

Ko bo odpadla večina listja, boste z bakrovimi pripravki opravili še tretiranje proti breskovi kodravosti. S tem popolnite zaščito lesa pred glivičnimi in bakterijskim obolenji. Izbirate lahko med: CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha) ali NORDOX 75 WG (2 kg/ha).

Varstvo pred ostalimi povzročitelji bolezni koščičastih sadnih vrst (breskev, marelica, češnja, sliva), kot so listne luknjičavosti, monilijska obolenja, listne pegavosti in ožigi, lahko opravite tudi s CUPRABLAU Z 35 WG (2 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha) ali BADGE WG (3,5 kg/ha).

Pri izvedbi nanosa priporočamo večjo porabo vode.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Uporaba bakrovih pripravkov pri prenizkih temperaturah lahko povzroči fitotoksičnost.


Datum objave obvestila: 22.10.2018 13:20
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS