92. OBVESTILO ZA VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 22.10.2018 13:18 - Zaključeno


Pridelovalce jabolk in hrušk obveščamo, da postopno ohlajanje ozračja z občasnimi padavinami vodi v zaključevanje rastnega obdobja. Nasadi hrušk in jablan bodo v prihajajočem obdobju hitreje izgubljali listje.

Za zmanjšanje možnosti okužb lesa z glivičnimi (jablanov rak, gniloba koreninskega vratu,…) in bakterijskimi obolenji (hrušev ožig) svetujemo ob začetku odpadanja listja uporabo bakrovih pripravkov. Njihova uporaba bo znižala tudi infekcijski potencial jablanovega in hruševega škrlupa. Izbirate lahko med pripravki: CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha; proti jablanovemu škrlupu), CUPRABLAU Z 35 WG (za zatiranje jablanovega škrlupa v odmerku 3 kg/ha, oz. gnilobe koreninskega vratu: tretiranje posamičnih okuženih dreves v odmerku 15-35 g na 100 l vode, ob porabi od 0,1 do 0,15 l vode na drevo), CUPRABLAU Z ULTRA WP (2,5 kg/ha; proti jablanovemu škrlupu) ali NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha; le proti jablanovemu raku).

Z dodajanjem UREE boste odpadanje in razgradnjo listja še pospešili.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 22.10.2018 13:18
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS